Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2021


Výročná správa predložená Slovenskou republikou za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – orgány verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2021
Streda, 29. jún 2022 11:41

Výročná správa predložená Slovenskou republikou za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – orgány verejného zdravotníctva (pdf)

 
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2021 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2021
Piatok, 24. september 2021 12:28

Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2021 v Slovenskej republike (pdf)