COVID-19

Dôležité informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/Information about COVID-19 and measures taken by the government of the Slovak Republic:

https://www.korona.gov.sk/en/
For more information and specific inquiries please send an e-mail at: ihr(at)uvzsr.skŠtatistiky k výskytu ochorenia COVID-19

Aktuálne štatistiky k výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku:

https://www.korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/Vývoj ochorenia COVID-19 v grafoch

https://covid-19.nczisk.sk/skAktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmerneniaOdpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19

https://korona.gov.sk/faq/Infolinky a kontakty regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Kontaktné údaje na regionálne úrady verejného zdravotníctva pre COVID-19Máte otázky? Napíšte nám:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Letáky/Informačné materiály na stiahnutie:

Letáky COVID-19
Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
Streda, 27. apríl 2022 12:02

26. 4. 2022, Bratislava (aktualizované k 13.6.2022)


V čase šírenia COVID-19 dokážu jednotlivci efektívne minimalizovať dopady ochorenia na svoje zdravie a aj spoločnosť prostredníctvom jednoduchých a účinných krokov. Je na zodpovednosti každého z nás, ako bude chrániť seba, svojich blízkych, a tým aj celú krajinu.

Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia epidémie respiračného ochorenia, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest. Dôkazy o vplyve rúšok ako prevencie pri prenose respiračného ochorenia sú stále častejšie a na ich základe ochranu nosa a úst odporúčajú významné odborné organizácie, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolou a prevenciu ochorení (ECDC) a Strediska pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC).


Rúška a respirátory sa vzhľadom na mód šírenia vírusu SARS-CoV-2 stali vo svete základným pilierom pre boj s vírusom. Predstavujú jednoduchú, účinnú, nenákladnú a minimálne limitujúcu pomôcku pre obmedzenie šírenia vírusu od infikovanej osoby do okolia. Zároveň prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, zvlášť pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško/respirátor cez nos aj ústa. Rúško/respirátor tak nechráni iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 20.4.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 20. apríl 2022 13:19

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku a výsledky sekvenácie – monitoringu variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku a to aj so zameraním na rekombinanty vírusu. Sledovať môžete vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu testov a pozitivity testov, vývoj výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj príjmov do nemocníc a rozdelenie hospitalizovaných pacientov podľa primárnej diagnózy. Materiál obsahuje aj vývoj denných úmrtí s/na COVID-19 a informáciu a týždennom počte zaočkovaných osôb.

Celú utorkovú prezentáciu ministerstva zdravotníctva si
môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia – 12.4.2022 Tlačiť E-mail
Utorok, 12. apríl 2022 11:59

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných a vývoj počtu testov a pozitivity testov. Získate tiež podrobnejšie informácie o pozitivite PCR testov podľa okresov, 7-dňovej PCR incidencii v okresoch a to vrátene jej zmeny a sledovať môžete tiež vývoj incidencie vo vekových skupinách. Materiál obsahuje aj dáta zo sekvenácie podľa krajov a priebežné výsledky monitoringu variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Sledovať môžete aj vývoj výjazdov záchranárov ku COVID pacientom a počet týchto výjazdov podľa krajov, vývoj príjmov do nemocníc a rozdelenie hospitalizovaných pacientov podľa primárnej diagnózy.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva z utorkovej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Aktuálna epidemiologická situácia – 6.4.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 06. apríl 2022 13:02

Prezentácia obsahuje porovnanie trendu incidencie v susedných krajinách a porovnanie súčasnej situácie s druhou vlnou na Slovensku. Sledovať môžete pozitivitu PCR testov a 7-dňovú incidenciu podľa okresov, vývoj hospitalizácií pacientov s potvrdeným COVID-19 a počet výjazdov záchranárov ku COVID pacientom. Materiál obsahuje aj informácie o zastúpení jednotlivých subvariantov vírusu v SR, o vývoji incidencie v jednotlivých vekových skupinách a vývoj situácie v EÚ.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. marec 2022 11:13

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás. Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto naďalej odporúčame priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote.

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR. Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu vám znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 30.3.2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. marec 2022 07:33

Prezentácia obsahuje porovnanie trendu incidencie v susedných krajinách a porovnanie súčasnej situácie s druhou vlnou na Slovensku. Sledovať môžete pozitivitu PCR testov a 7-dňovú incidenciu podľa okresov, vývoj hospitalizácií pacientov s potvrdeným COVID-19 po krajoch, celkový vývoj hospitalizácií a počet výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia zriadené štátom, ktoré poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny Tlačiť E-mail
Pondelok, 28. marec 2022 11:44

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prichádzajú na územie Slovenskej republiky vojnoví utečenci, ktorí sú náchylní na vznik určitých prenosných ochorení, a to najmä v dôsledku ich dočasných životných podmienok, nižšej úrovne zaočkovanosti detskej populácie na Ukrajine, výskyt vybraných prenosných ochorení v krajine pôvodu ako aj ťažkej životnej situácie, ktorej čelia počas cesty. Je dôležité poskytnúť im rovnakú úroveň zdravotnej starostlivosti, ako majú obyvatelia Slovenskej republiky.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a v záujme predchádzania vzniku ohrozeniu verejného zdravia v zmysle § 48 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčajú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ubytovacím zariadeniam pre utečencov zriadeným štátom nasledovné:

 • z dôvodu ochrany verejného zdravia, ako aj zabezpečenia akútnej zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej pomoci utečencom z Ukrajiny mať zazmluvneného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je dôležitá v prevencii vzniku a šírenia prenosných ochorení, vzniku epidémií a pre prijímanie príslušných protiepidemických opatrení,
 • ak ubytovacie zariadenie testuje utečencov na COVID-19, zabezpečiť tzv. „červenú časť“ (ubytovacie priestory pre osoby, ktoré budú pozitívne testované na COVID-19, resp. pre prípad vzniku iného ochorenia), aby takýto pozitívne testovaný utečenec bol ubytovaný,
Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 23.3.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 23. marec 2022 16:02

Prezentácia obsahuje informáciu o raste prípadov v EÚ v súvislosti s uvoľnením opatrení a subvariantu omikronu BA.2 a základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku. Sledovať môžete vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny. Zobrazené sú informácie zo sekvenovania pozitívnych vzoriek – postupný nárast zastúpenia subvariantu BA.2 na Slovensku, vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizovaných pacientov podľa diagnózy, príjmy do nemocníc a denné úmrtia na a s COVIDom.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Aktuálna epidemiologická situácia – 16.3.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 16. marec 2022 17:19

Prezentácia obsahuje informáciu o raste prípadov v EÚ v súvislosti s uvoľnením opatrení a subvariantu omikronu BA.2 a základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku.

Sledovať môžete vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu testov a pozitivity testov, pozitivitu PCR testov podľa okresov, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, ako aj vývoj incidencie vo vekových skupinách. Prezentácia zahŕňa informácie zo sekvenovania pozitívnych vzoriek – postupný nárast zastúpenia subvariantu BA.2 a výsledky sekvenácie vzoriek podľa krajov.
Zobrazený je aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj príjmov do nemocníc a hospitalizácií pacientov, denné úmrtia na a s COVIDom a vývoj týždenného počtu zaočkovaných osôb.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia – 9.3.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 09. marec 2022 14:58

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, vývoj incidencie vo vekových skupinách.  Sledovať môžete aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizácií pacientov či vývoj príjmov do nemocníc. Na konci dokumentu nájdete základné informácie o rozsahu 2.fázy uvoľňovania opatrení, ktorá je plánovaná už od pondelka 14.3.2022.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
Streda, 09. marec 2022 08:02

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti so stravovaním príslušníkov ozbrojených síl SR v ŠSZ počas mimoriadnej situácie.


Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:

 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – zamestnávateľ bude ďalej postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19;

 • v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 postupovať podľa krízového plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku, tento plán odporúčame ponechať v platnosti aj naďalej – najmä vypracovať postupy, ako bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne v mimoriadnej situácii – v prípade výpadku zamestnancov z dôvodu izolácie alebo karantény na ochorenie COVID-19;

 • dodržiavať frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín tak, ako má zariadenie uvedené v  prevádzkovom poriadku;

 • vstupujú na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve, vrátane pokrývky hlavy a dodržiavajú zásady osobnej hygieny, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok, neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve, majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia, nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve majú len čistú vreckovku,

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou a dezinfikovať si ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití toalety;

 • nosiť preventívnu ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško/respirátor) počas výdaja stravy v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR,

 • používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice,

 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

 • vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

 • dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov - dodržiavanie zásad systému HACCP;

 • dezinfikovať povrchy stolov, povrchy okna na výdaj stravy a okna na zber použitého stolového riadu;

 • naďalej zostáva v platnosti zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov ŠSZ.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 40