Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: 02/49 284 201Informácia o spracúvaní osobných údajov Tlačiť E-mail
Utorok, 16. august 2022 09:00

Prevádzkovateľ:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.: 02 / 49 248 111

Štatutárny zástupca: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                Tel.: 02 / 49 284 201

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ÚVZ SR ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca ÚVZ SR alebo jemu blízkou osobou.

Čítať celý článok...
 
Zoznam informačných systémov spracovávajúce osobné údaje ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Utorok, 16. august 2022 09:00
Čítať celý článok...
 
Ďalšie informácie k spracúvaniu osobných údajov Tlačiť E-mail
Streda, 13. máj 2020 11:36

Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky  sa riadi platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracovania osobných údajov, a to najmä nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

ÚVZ SR zároveň pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok...
 
Vedecké projekty o COVID-19 Tlačiť E-mail
Streda, 07. apríl 2021 14:55

upozornenieÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:


Prevádzkovateľ
:  Úrad verejného zdravotníctva Slovenské republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

IČO: 00 607 223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.: 02 / 49 248 111

Čítať celý článok...
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Tlačiť E-mail
Utorok, 16. august 2022 09:00

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

Štatutárny zástupca: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Kontakt na zodpovednú osobu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                           Tel.: 02 / 49 284 201

Čítať celý článok...