Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018


Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2018 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Štvrtok, 04. apríl 2019 23:00

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2018 (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Piatok, 21. december 2018 11:34

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly čerpacích staníc, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa pripravujú alebo podávajú na konzum na mieste ich predaja priamo spotrebiteľovi Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Piatok, 26. október 2018 08:48

Správa z mimoriadnej kontroly čerpacích staníc, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa pripravujú alebo podávajú na konzum na mieste ich predaja priamo spotrebiteľovi (pdf)

 
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Pondelok, 24. september 2018 13:11

Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018 v Slovenskej republike (pdf)

 
Záverečná správa - Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Piatok, 01. jún 2018 08:01

Záverečná správa - Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách (pdf)

 
Záverečná správa - Vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly, zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na vysokoškolských internátoch v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Piatok, 01. jún 2018 07:59

Záverečná správa - Vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly, zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na vysokoškolských internátoch v Slovenskej republike (pdf)