Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016


Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 29. marec 2017 10:34

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 21. december 2016 14:42

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Pondelok, 21. november 2016 12:35

Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži (pdf)

 
Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 12. október 2016 13:31

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia (pdf)

 
Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Utorok, 11. október 2016 13:56

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež (pdf)

 
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2016 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Utorok, 04. október 2016 12:19

Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2016 v Slovenskej republike (pdf)

 
Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviská Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Utorok, 09. august 2016 09:31

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviská (pdf)

 
Správa z pripravenosti prevádzok s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny na letnú sezónu 2016 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Pondelok, 06. jún 2016 12:03

Správa z pripravenosti prevádzok s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny na letnú sezónu 2016 v Slovenskej republike (pdf)