Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015


Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2015 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Streda, 23. marec 2016 11:06

Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2015 (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 04. január 2016 09:21

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 04. január 2016 09:12

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia (pdf)

 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania na pracoviskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Piatok, 20. november 2015 08:12

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania na pracoviskách (pdf)

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Utorok, 27. október 2015 11:15

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny v Slovenskej republike (pdf)

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadneho cieleného dozoru v oblasti pohrebníctva u prevádzkovateľov pohrebných služieb Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Štvrtok, 15. október 2015 09:51

V nadväznosti na povinnosti orgánov verejného zdravotníctva vo veci výkonu dozoru nad oblasťou pohrebníctva Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonali mimoriadnu cielenú kontrolu na dodržiavanie ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve so zameraním na kontrolu plnenia povinností prevádzkovateľov pohrebných služieb podľa § 8 ods.4). Kontrola prebiehala v termíne od 15.08.- 15.09 2015.

Čítať celý článok...
 
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2015 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Streda, 30. september 2015 12:13

Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2015 v Slovenskej republike (pdf)

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Streda, 02. september 2015 13:43

Správa z mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2