Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015


Správa z mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Utorok, 28. Júl 2015 14:34

V nadväznosti na povinnosti, vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad umelými kúpaliskami, požiadal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) všetky RÚVZ v Slovenskej republike o vykonanie mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) v termíne 6.7.2015 – 18.7.2015, zameraného na preverenie dodržiavania hygienických požiadaviek na prírodných a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2015.

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením a ostaných zariadení spoločného stravovania na umelých a sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v SR Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 13. Júl 2015 10:01

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením a ostaných zariadení spoločného stravovania na umelých a sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 01. jún 2015 14:30

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ"), požiadal RÚVZ o vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška č. 533/2007"), vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Piatok, 24. apríl 2015 13:27

V nadväznosti na prijaté oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Českej republiky – Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože, pôvodom z Poľska a poskytnutý distribučný zoznam z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike) boli prekontrolované všetky zariadenia spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, uvedené na distribučnom zozname.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.

Čítať celý článok...
 
Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2014 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Streda, 15. apríl 2015 08:34

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2014 (pdf)

 
Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Štvrtok, 09. apríl 2015 10:56

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR (pdf)

 
Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu mäsa v školských stravovacích zariadeniach Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Štvrtok, 09. apríl 2015 10:49

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu mäsa v školských stravovacích zariadeniach (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2