Hemoragická horúčka Ebola
Epidémia Eboly, Uganda 2022 - informácia k 17.11. 2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24. november 2022 09:23

Súčasná epidémia je prvým vypuknutím epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v Ugande od roku 2012. Ministerstvo zdravotníctva v Ugande spolu s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Afriku (WHO AFRO) potvrdili 20. septembra 2022 ohnisko epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v oblasti Mubende v Ugande. Prvý prípad bol potvrdený 19. septembra 2022.


Epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom prebieha aktuálne v siedmich oblastiach Ugandy: Jinja, Kampala, Kassanda, Kyegegwa, Masaka, Mubende a Wakiso. Oblasti Bunyangabu a Kagadi nehlásili prípady ochorenia od 24. septembra 2022, boli zo zoznamu aktuálne postihnutých oblastí vyradené.


Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo k 17. novembru 2022 hlásených spolu 141 potvrdených prípadov ochorenia, z toho bolo 55 úmrtí. Pri ďalších 22 suspektných úmrtiach neboli odobraté vzorky. V 73 prípadoch prišlo k vyliečeniu. Z celkového počtu chorých bolo evidovaných 19 zdravotníckych pracovníkov, z toho sedem úmrtí.

Čítať celý článok...
 
Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Utorok, 25. október 2022 11:52

sirenie_ebolyV súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy - Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022. ÚVZ SR preto vydáva aktualizované informácie pre cestovateľov.

1.
   Čo je Ebola?

Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom Eboly, ktoré má vysokú mieru úmrtnosti (25 – 90 % v závislosti od typu vírusu). Väčšina ohnísk sa doteraz vyskytla v subsaharských krajinách, k najväčšiemu prepuknutiu Eboly prišlo v rokoch 2014 až 2016 v troch západoafrických krajinách (Guinea, Libéria a Sierra Leone) s viac ako 28 000 prípadmi a 11 000 úmrtiami. Prvé zdokumentované prepuknutie Eboly sa vyskytlo v roku 1976 v Konžskej demokratickej republike, v tom čase známej ako Zair.

2.
   Aké sú príznaky Eboly? 

Klinicky sa ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke. Príznaky sa často rýchlo vyvíjajú do závažného ochorenia s hemoragickými príznakmi. Klinické príznaky ochorenia sa prejavujú po dvoch až 21 dňoch od nakazenia, a to náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov a kĺbov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla, po ktorých nasleduje hnačka (niekedy obsahujúca krv a hlien), nevoľnosť a vracanie. V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje krvácaním z nosa, ďasien a kože, krvavým zvracaním a hnačkou s prímesou krvi, príznakmi zhoršenej funkcie obličiek a pečene. Môžu sa objaviť aj príznaky ako kožná vyrážka, zapálené hrdlo a ťažkosti s prehĺtaním. V laboratórnom náleze sa zistí nízky počet bielych krviniek, krvných doštičiek a zvýšené pečeňové enzýmy.

Čítať celý článok...
 
Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16. október 2014 07:13

Na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 15. 10. 2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly v krajinách západnej Afriky. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia z rezortov zdravotníctva, dopravy, obrany, vnútra, manažment zdravotníckych zariadení a členovia Pandemickej komisie vlády SR.

Na stretnutí odzneli prezentácie zamerané na Ebolu z pohľadu infektológie, verejného zdravotníctva, úlohy krízového manažmentu a pripravenosť orgánov verejného zdravotníctva rezortu obrany, vnútra a dopravy v Slovenskej republike. Na stretnutí boli opätovne zhrnuté presné postupy, ako riešiť situáciu v prípade príletu pacienta na letisko v Bratislave, ak by pacient navštívil sám zdravotnícke zariadenie (ambulanciu všeobecného lekára alebo centrálny príjem nemocnice), alebo by pacient z domácnosti kontaktoval lekára.

Čítať celý článok...
 
Vírusové ochorenie Ebola – informácie pre cestovateľov (aktuálne v roku 2014) Tlačiť E-mail
Utorok, 02. september 2014 13:40

ebolaČo je vírusové ochorenie ebola?


Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré často končí smrťou.
 

Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč, zvratky) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až tri mesiace po ich uzdravení.
 

Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou a inými telesnými tekutinami infikovaných živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
 

Ochorenie sa klinicky prejavuje po dvoch až 21 dňoch od vystavenia vírusu náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla.
 

V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.
 

Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečby.

Čítať celý článok...
 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola (aktuálne v roku 2014) Tlačiť E-mail
Piatok, 08. august 2014 13:31

V súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou vírusového ochorenia Ebola v krajinách západnej Afriky Vás touto cestou informujeme o krokoch, ktoré Úrad verejného zdravotníctva podnikol v oblasti prevencie zdravia občanov Slovenskej republiky.


Odporúčania Výboru pre núdzové situácie podľa Medzinárodných zdravotných predpisov sa týkajú predovšetkým krajín, ktoré sú „postihnuté“ vírusovým ochorením Ebola.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou.

Čítať celý článok...
 
Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. august 2014 13:37

1.   Aké sú klinické príznaky vírusového ochorenia Ebola?


Ebola  je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne  5. deň  od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku  krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje  50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 - 21 dní. Liečba ochorenia je len symptomatická.

Čítať celý článok...