Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014


Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Pondelok, 15. december 2014 14:37

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Streda, 01. október 2014 09:45

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2014 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Streda, 17. september 2014 10:48

Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2014 v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Štvrtok, 27. marec 2014 08:20

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení a bazénov s vodnými atrakciami Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Piatok, 21. marec 2014 09:53

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení a bazénov s vodnými atrakciami (pdf)

 
Správa o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť' pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v pohrebných službách a v krematóriách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Pondelok, 17. marec 2014 12:47

Správa o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť' pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v pohrebných službách a v krematóriách (pdf)

 
Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Utorok, 04. marec 2014 10:36

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek  a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach (pdf)