Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013


Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Pondelok, 29. Júl 2013 13:37

Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách (pdf)

 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Pondelok, 29. Júl 2013 08:41

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike (pdf)

Čítať celý článok...
 
Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v  Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Piatok, 26. Júl 2013 09:32

V nadväznosti na plánovanú  realizáciu projektu „Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl; využitie hodín TV“,  ktorý vyplýva  z  plnenia Národného programu prevencie obezity, vykonali pracovníci všetkých RÚVZ v SR monitoring hygienického stavu priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách, vrátane vonkajších telovýchovných plôch, z hľadiska dodržania požiadaviek zameraných na dodržiavanie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Mimoriadna cielená kontrola prebiehala na všetkých RÚVZ v SR v období od 02.04.2013 do 22.04.2013.

Čítať celý článok...
 
Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Piatok, 26. Júl 2013 09:29

V zmysle § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly a koordinácie výkonu štátnej správy nariadil ÚVZ SR všetkým RÚVZ v SR vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Kontrola bola zameraná na vybrané zariadenia školského stravovania (v rámci predškolských zariadení a škôl).

Súčasne pracovníci RÚVZ v SR realizovali v prípade možností počas výkonu uvedenej mimoriadnej cielenej kontroly aj zdokumentovanie nedostatkov formou fotodokumentácie (napr. nedostatky v skladovaní a pri manipulácii s mäsom, resp. s inými potravinami a hotovými pokrmami, nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene).

Uvedená kontrola prebiehala v termíne od 06. mája do 24. mája 2013.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2