Kto je prítomný

Máme online 392 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22132834
Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 ÚVZ SR: Predstavitelia verejného zdravotníctva krajín V4 rokovali o aktuálnych problematikách v rámci očkovania ako aj dozoru nad kvalitou pitnej vody 3958
2 Hlavný hygienik SR vystúpil na konferencii o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie v Budapešti 3767
3 Hlavný hygienik SR na 68. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu 4253
4 Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave 5817
5 Hlavný hygienik SR na XV. ročníku Slezské dni preventívnej medicíny 3076
6 Hlavný hygienik SR na 64. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu 7320
7 Predstavitelia ECDC navštívili Úrad verejného zdravotníctva SR 6427
8 Hlavný hygienik SR na 63. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu 3229
9 Štátna tajomníčka pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny na pôde Úradu 5932
10 Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020 4636
11 Rokovanie s predstaviteľom Veľvyslanectva Bulharskej republiky 2875
12 ÚVZ SR na rokovaní k problematike pripravenosti krajín na udalosti verejného zdravia 3867
13 Európsky rok občanov – rok 2013 6032
14 Účasť na konferencii strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku 3282
15 Predstavitelia ÚVZ SR na zasadnutiach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 3445
16 Účasť zástupcu SR Dr. Ochabu na konferencii Zdravé starnutie počas celého života 3985
17 Účasť expertov ÚVZ SR pre oblasť potravín a bezpečnosti potravín na zasadnutiach európskych pracovných skupín 3330