Kto je prítomný

Máme online 362 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121617
Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 ÚVZ SR: Predstavitelia verejného zdravotníctva krajín V4 rokovali o aktuálnych problematikách v rámci očkovania ako aj dozoru nad kvalitou pitnej vody 3420
2 Hlavný hygienik SR vystúpil na konferencii o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie v Budapešti 3327
3 Hlavný hygienik SR na 68. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu 3806
4 Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave 5380
5 Hlavný hygienik SR na XV. ročníku Slezské dni preventívnej medicíny 2781
6 Hlavný hygienik SR na 64. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu 6809
7 Predstavitelia ECDC navštívili Úrad verejného zdravotníctva SR 5993
8 Hlavný hygienik SR na 63. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu 3015
9 Štátna tajomníčka pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny na pôde Úradu 5515
10 Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020 4241
11 Rokovanie s predstaviteľom Veľvyslanectva Bulharskej republiky 2629
12 ÚVZ SR na rokovaní k problematike pripravenosti krajín na udalosti verejného zdravia 3631
13 Európsky rok občanov – rok 2013 5691
14 Účasť na konferencii strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku 2989
15 Predstavitelia ÚVZ SR na zasadnutiach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 3149
16 Účasť zástupcu SR Dr. Ochabu na konferencii Zdravé starnutie počas celého života 3711
17 Účasť expertov ÚVZ SR pre oblasť potravín a bezpečnosti potravín na zasadnutiach európskych pracovných skupín 3081