Kto je prítomný

Máme online 341 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696735
Odporúčania WHO v postpandemickom období Tlačiť E-mail
Epidemiológia

Generálna riaditeľka WHO vyhlásila po zasadnutí Krízového štábu dňa 10. 8. 2010 ukončenie pandémie chrípky. V súvislosti s ukončením 6. fázy pandémie WHO vydalo odporúčania na vykonávanie opatrení v postpandemickom období.

 

 

Hoci pandémia chrípky H1N1 skončila a doterajší priebeh nepreukázal mutovanie  nového vírusu ani jeho rezistenciu voči antivirotikám, ostražitosť je naďalej potrebná. V skorom postpandemickom období sa nedá s určitosťou predpokladať, ako sa bude nový vírus správať. Preto je potrebné aj v tomto období naďalej pokračovať v dôslednej  epidemiologickej a virologickej surveillance chrípky:

1)   pokračovať v rutinnej surveillance akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení;

2)   vykonávať odbery biologického materiálu na virologické vyšetrenie cestou sentinelových lekárov, aby bolo možné naďalej monitorovať genetické, antigénne a funkčné zmeny nového vírusu chrípky;

3)   včasne rozpoznať, liečiť a okamžite telefonicky hlásiť a virologicky vyšetrovať všetky prípady ochorení a úmrtí na  SARI

4)   naďalej dodržiavať usmernenia WHO v používaní antivirotík a pacientov s ťažkým priebehom ochorenia alebo zhoršujúcim sa stavom čo najskôr liečiť oseltamivirom;

5)   pokračovať  v  očkovaní  proti chrípke najmä u osôb z vysoko-rizikových skupín populácie;

6)   naďalej pokračovať v hlásení ochorení prostredníctvom medzinárodných sietí;

7)   okamžite hlásiť WHO prostredníctvom IHR:

-   akékoľvek výrazné zmeny v klinickej závažnosti a epidemiológii nového vírusu chrípky, vrátane zmien v jeho šírení,

-   akékoľvek nahromadenie závažných ochorení a úmrtí,  

-   vznik  rezistencie  a  neprerušený  prenos  rezistentných  vírusov chrípky H1N1,

-   objavenie sa ochorení vyvolaných novým  doteraz  neprítomným  vírusom  chrípky v ľudskej populácii.

 

Odbor epidmiológie

11. 8. 2010