Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3339
Počet zobrazení obsahu : 19244627
Vyhlásenie Generálnej riaditeľky WHO o ukončení pandémie chrípky Tlačiť E-mail

Po oboznámení sa s aktuálnou globálnou epidemiologickou situáciou pandemickej chrípky A(H1N1) 2009 vyhlásila Generálna riaditeľka WHO ukončenie pandémie chrípky a zrušila opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou na medzinárodnej úrovni v súlade s Medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (2005).

 

Krízový štáb WHO zvolal svoje 9. zasadnutie na 10. august 2010 prostredníctvom telekonferencie.

 

Krízový štáb bol oboznámený s globálnou epidemiologickou situáciou pandemickej chrípky AH1N1(2009).  Osobitný dôraz bol kladený na epidemiologickú situáciu na južnej pologuli, kde v mnohých krajinách prebieha zimná chrípková sezóna a na krajiny s aktívnym prenosom pandemického vírusu chrípky. Aktuálne informácie poskytli vládni zástupcovia Argentíny, Austrálie, Indii, Nového Zélandu a Južnej Afriky. Osobitná pozornosť bola venovaná situácii v niektorých krajinách, v ktorých v súčasnosti prebiehajú intenzívne chrípkové epidémie spôsobené pandemickým vírusom chrípky AH1N1(2009).

 

Krízový štáb založil svoje vyhodnotenie na vývoji globálnej situácie aj napriek intenzívnym epidémiám prebiehajúcim v niektorých oblastiach. Členovia sa zhodli na tom, že pandemická chrípka sa svojim spôsobom prenosu začína podobať vírusom sezónnej chrípky. Vo väčšine krajín sa nepozorujú lokálne epidémie mimo ohniska nákazy a intenzita vírusu je nižšia ako tomu bolo v roku 2009 a začiatkom roka 2010. Členovia sa zhodli na tom, že je predpoklad šírenia pandemického vírusu A(H1N1)2009 v populácii aj v priebehu niekoľkých budúcich rokov so správaním sa vírusu sezónnej chrípky.

 

Členovia výboru sa zhodli, že táto uspokojujúca epidmiologická situácia už nepredstavuje nebezpečenstvo, ktoré by vyžadovalo okamžité opatrenia na medzinárodnej úrovni. Tieto opatrenia, ktoré boli prijaté po vypuknutí pandémie by sa mali prehodnotiť. Dočasné odporúčania prijaté v súvislosti s pandémiou chrípky na medzinárodnej úrovni sa týmto rušia.

 

Po rozsiahlej diskusii výbor informoval Generálnu riaditeľku WHO o tom, že pandémia chrípky už viac nie je prítomná v celosvetovom meradle aj napriek tomu, že stále prebiehajú epidémie chrípky v niektorých krajinách. Členovia sa zhodli na tom, že rozhodnutie na zastavenie medzinárodných opatrení má byť založené na aktuálnych informáciách a údajoch z priebehu chrípkovej sezóny na južnej pologuli.

 

Výbor poznamenal, že informácie z Indie, Nového Zélandu a tichomorských ostrovov sú  v súlade s očakávaniami vývoja chrípky v týchto oblastiach. Vlády týchto štátov boli vyzvané, aby pokračovali v realizácii opatrení v prípade potreby. Ostatné krajiny boli požiadané pokračovať v kvalitnej surveillance chrípky a v monitorovaní epidemiologickej situácie chrípky a chrípke podobných ochorení ako aj v zabezpečení dostupnosti potrebných preventívnych a kontrolných opatrení. Medzi tieto opatrenia patrí aj očkovanie proti sezónnej  alebo pandemickej chrípke. V niektorých tichomorských ostrovoch dosiahla zaočkovanosť vysokú úroveň v snahe znížiť riziko vypuknutia epidémií chrípky.

 

Generálna riaditeľka WHO, na odporúčanie Krízového štábu WHO a po prehodnotení situácie, rozhodla ukončiť pandémiu chrípky a zrušiť súvisiace opatrenia na medzinárodnej úrovni v súlade s Medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (2005).

 

S ohľadom na tieto závery sa Generálna riaditeľka WHO poďakovala členom výboru za ich služby a odborné rady,  ktorými prispeli k riešeniu prevencie verejného zdravia na medzinárodnej úrovni.

 

Práca Krízového štábu WHO sa týmto ukončila. Menný zoznam členov výboru a odborných poradcov bude uverejnený na internetovej stránke WHO v najbližších dňoch.