Projekt „SENIORI 2011“ Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci edukácie a skvalitnenia  života občanov v staršom veku v oblasti dentálnej hygieny a starostlivosti o chrup poskytol v tomto roku záštitu nad projektom "SENIORI 2011".

Zámerom organizátora projektu je podporiť ľudí v seniorskom veku a zlepšiť celkové povedomie o možnostiach a trendoch v oblasti starostlivosti o zubné náhrady.

 

Mobilné stomatologické centrum (špeciálne upravený kamión) je rozdelené na dve časti. V edukačnej zóne prebiehajú školenia o správnej starostlivosti o zubné náhrady, v diskrétnej zóne si návštevníci môžu dať dentálnou hygieničkou očistiť svoju zubnú náhradu a taktiež využiť prítomnosť stomatológa, ktorý im poskytne bezplatné odborné poradenstvo.

 

Projekt má za sebou štyri úspešné ročníky v Českej republike a jeden ročník v Slovenskej republike. V roku 2010 mobilné Centrum ústnej hygieny v SR navštívilo počas dvoch letných mesiacov 12 slovenských (prevažne kúpeľných) miest.

 

Plánované výchovno-vzdelávacie aktivity na Slovensku v roku 2011:

 

14. - 16. apríl 2011   

Záhradkár, Včelár, Zdravý životný štýl - veľtrh v Trenčíne

6. -   8. máj 2011   

Flóra – Bratislava

22. - 24. sept. 2011 

Dentálne dni - Slovmedica – Bratislava

21. a 25. sept. 2011 

Zdravé mesto - Bratislava

 

Spracoval: Odbor podpory zdravia, Bratislava  13. apríl 2011

 

corega tour

fotky z akcie

 

corega tour

 

corega tour

 

corega tour

 

corega tour