Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22132871
NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká Externá kontrola testovania citlivosti, kruhová vzorka 01/2010 Tlačiť E-mail
Utorok, 27. apríl 2010 09:51

Výsledkový protokol vyšetrenia citlivosti kontrolného kmeňa I.

Kód kmeňa: 0254

Identifikácia: Pseudomonas aeruginosa

Materiál: výter z kanyly, 56-ročný pacient

Dg: ventilátorová pneumónia

Výsledky v NRC:

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC

[mg/L]

Interpretácia

S / I /R

P+IB

piperacilin+tazobaktam

100µg+10µg

20-22

32-64

S (I)

MEM

meropenem

10 µg

6

16 - >32

R

AMI

amikacín

30ug

18-20

16-32

S (I)

Komentár: M –Hodge test negat. MBL negat.

 

 

Výsledkový protokol vyšetrenia citlivosti kontrolného kmeňa II.

Kód kmeňa:  0289

Identifikácia: Enterococcus faecalis

Mat.: „ster z dekubitu“

Dg.: „stav po zlomenine bedrovej kosti“

Výsledky v NRC:

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC

[mg/L]

Interpretácia

S / I /R

LND

linezolid

30µg

24-26

1-4

S

VAN

vankomycín

30 µg

17-18

1-4

S

GEN

gentamicín

30 µg

18-19

4-16

HLR -

Komentár:  Štandardný kmeň pre internú kontrolu kvality ATCC 29212

 

 

graf