Tlačová správa Svetový deň zdravia – Deň „otvorených dverí“ na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

     Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, dňa 7. apríla 2010 sa v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva SR uskutočnil „Deň otvorených dverí“,kde pre širokú verejnosť boli dostupné merania tlaku krvi, pulzu, cholesterolu, BMI a bolo im poskytnuté aj krátke poradenstvo. Do uvedených aktivít sa okrem pracovníčok ÚVZSR – Odbor podpory zdravia, zapojili aj pracovníčky z  Poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva hl. mesta Bratislavy, pracovníčky MUDr. Alžbeta Béderová CSc., a Eva Krížová.

     Bolo vyšetrených 129 obyvateľov, z toho 24 mužov a 105 žien. Vekové zastúpenie vyšetrovaných sa pohybovalo najmä vo vekových skupinách 45 - 54 a 55 - 64 ročných. Výsledky vyšetrenia cholesterolu budú k dispozícii v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva hl. mesto Bratislava.

 

Graf č.2  Výsledky hodnotenia BMI u klientov pri príležitosti Svetového dňa zdravia dňa 7.4.2010 na ÚVZ SR

 

Graf 2

Graf č.3  Výsledky hodnotenia tlaku u klientov pri príležitosti Svetového dňa zdravia dňa 7.4.2010 na ÚVZ SR

Graf 3

 

 

 Fotka 1

 Fotka 2

Fotka 3

Fotka 4

Fotka 5

Fotka 6