Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186936
Odbor hospodárskej správy Tlačiť E-mail

Odbor hospodárskej správy:

 

-       vytvára nevyhnutné materiálovo-technické podmienky pre plynulý chod ÚVZ SR pri dodržiavaní princípu hospodárnosti a efektívnosti

-       predkladá odboru rozpočtu požiadavky na finančné prostriedky

-       zabezpečuje nákup a dodávku materiálu pre ÚVZ SR

-       zabezpečuje a vykonáva hospodársko-technické a administratívne činnosti pre ÚVZ SR

-       vedie evidenciu materiálových zásob v sklade ÚVZ SR

-       zodpovedá za riadne vedenie technickej dokumentácie, zabezpečuje a riadi údržbu a opravu majetku v správe ÚVZ SR

-       zabezpečuje prevádzku energetických zariadení a vykurovacieho systému

-       spracováva agendu spotreby PHM a najazdených kilometrov

-       riadi a organizuje dopravu zamestnancov ÚVZ SR pri plnení úloh

-       zabezpečuje údržbu a obnovu automobilového parku

-       zabezpečuje a riadi prevádzku stravovacieho zariadenia ÚVZ SR

-       zabezpečuje pranie bielizne pre zamestnancov ÚVZ SR u externého dodávateľa

-       zodpovedá za odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou BOZP a PO

-       spolupracuje s technikom BOZP a PO

-       riadi činnosť zamestnancov vrátnice, rozmnožovne a upratovačiek ÚVZ SR