Prevencia proti kliešťovej encefalitíde Tlačiť E-mail

Účinnou a bezpečnou ochranou proti kliešťovej encefalitíde je očkovanie Optimálne je začať s  očkovaním v zimných mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch  pri nástupe aktivity kliešťov už bola očkovaná osoba chránená dostatočnou hladinou protilátok. K tomu je potrebné podať minimálne dve dávky očkovacej látky z celkovej trojdávkovej schémy. 

            Očkovanie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému riziku nákazy. Ide najmä o laboratórnych pracovníkov pracujúcich so živým vírusom kliešťovej encefalitídy, ale napr. aj o pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vrátanie žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl, poľnohospodárskych pracovníkov, zememeračov, geológov, značkárov turistických chodníkov, zamestnancov horských chát a lanoviek, zamestnancov rekreačných zariadení, pracovníkov pohraničných stráží a colných správ, vojakov, pracovníkov železníc vykonávajúcim údržbu a prevádzku železníc a pracovníkov Slovenskej správy ciest vykonávajúcich práce spojené s údržbou ciest.      Očkovať možno aj iné osoby, ktoré o to požiadajú. O vhodnosti očkovania však musí  rozhodnúť všeobecný lekár, ktorý aj vykoná očkovanie.

            Pri očkovaní možno postupovať podľa bežnej schémy, alebo podľa zrýchlenej schémy, ktorá by mala zabezpečiť rýchlejší nástup imunity.

            Bežnou schémou sa o 1 až 3 mesiace po prvej dávke podá druhá dávka očkovacej látky, tretia dávka sa podá v závislosti od druhu použitej očkovacej látky buď o 5 - 12 mesiacov po druhej dávke, alebo 9 – 12 mesiacov po druhej dávke. Tretia dávka zaručí imunitu v trvaní troch rokov. Po troch rokoch sa môže vykonať preočkovanie.

            Pri zrýchlenej schéme sa skráti interval medzi podaním prvej a druhej dávky očkovacej látky, kedy sa druhá dávka podá už o týždeň alebo o 2 týždne po prvej dávke v závislosti od druhu použitej očkovacej látky.

Pred ochorením sa môžeme chrániť správnym odevom prípadne použitím repelentov. Mlieko  je nutné pred konzumáciou prevariť alebo piť pasterizované.

Spracovala: MUDr. Viera Jančulová

Odbor epidemiológie ÚVZ SR

 

 

 

 

 

V Bratislave 24.3.2010