Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186584
Osobný úrad Tlačiť E-mail

Náplň činnosti 

 

Osobný úrad Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

 

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s MZ SR a  MPSVaR SR.