Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135476
Informácia o platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Tlačiť E-mail

Platenie správneho poplatku na ÚVZ SR:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sumou 30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 10 €

d)    vydanie certifikátu a duplikátu experta na radiačnú ochranu sumou 50 €


Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

  • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. eKolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.

  • Po podaní žiadosti požiadať ÚVZ SR o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
    - poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
    - prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
    - zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).


Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.


Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.


Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.


*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.


Posledná úprava Štvrtok, 01. december 2022 13:55