Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3471
Počet zobrazení obsahu : 20144014
Informácia o platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Tlačiť E-mail

Platenie správneho poplatku na ÚVZ SR:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sumou 30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 10 €

d)    vydanie certifikátu a duplikátu experta na radiačnú ochranu sumou 50 €


Správne poplatky je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

-     hotovostne

-     bezhotovostne (platobnou kartou)O vystavenie platobného predpisu je potrebné požiadať, avšak až po zaslaní žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou.

Posledná úprava Streda, 03. november 2021 14:03