Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19161489
Informácia ÚVZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine - 4.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. november 2009 15:29

ÚVZ SR naďalej monitoruje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení na Ukrajine. Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny od začiatku epidémie k 4.11.2009 celkovo ochorelo 478 456 osôb. Najviac prípadov bolo hlásených z Ľvovskej oblasti – 104 019 prípadov. U detí do 18 rokov bolo celkovo hlásených 134 673 prípadov. Z tohto počtu od začiatku epidémie zomrelo 81 osôb vrátane 2 detí. V najviac postihnutých oblastiach  úrady prijali príslušné protiepidemické opatrenia.

Všetky RÚVZ v SR okamžite hlásia ÚVZ SR nárast počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení ako aj  prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia. V oblastiach susediacich s Ukrajinou boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Humennom a RÚVZ  so sídlom v Trebišove distribuované usmernenia pre školy a zdravotnícke zariadenia, týkajúce sa monitorovania a hlásenia akútnych respiračných ochorení. Informácie o chrípkovej sezóne s odporúčaniami ako sa chrániť pred chrípkovým ochorením  boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Michalovciach zaslané do regionálnych médií a tiež sú uverejnené aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

ÚVZ SR priebežne monitoruje informácie z Európskeho systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS) a je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.