Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19161362
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 2.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 02. november 2009 12:57

ÚVZ SR oznamuje, že k 2.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípku a chrípke podobných ochorení (ani v okresoch Michalovce a Humenné). Krajská regionálna hygienička MUDr. Stašková osobne navštívila hraničný prechod v Čiernej nad Tisou, aby sa presvedčila ako sú dodržiavané odporúčania ÚVZ SR a aké boli prijaté opatrenia. Podľa jej slov na ukrajinsko-slovenskej hranici naďalej pretrváva čulý cestovný ruch.

 

Hlavný hygienik SR upozorňuje občanov SR, že v prípade cesty na Ukrajinu prichádzajú do oblastí, kde bola vyhlásená karanténa a preto by si mali uvedomiť, že tak robia na svoje vlastné riziko.

 

Hlavný hygienik SR naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Hlavný hygienik listom požiadal všetky RÚVZ, aby zabezpečili okamžité hlásenie nárastu počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení, prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia.