Centrá na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania (oficiálne vymenované MZ SR) Tlačiť E-mail
  • DFNsP v Bratislave

Limbová 1

833 40 Bratislava

MUDr. Zuzana Kuková

tel. č. : 02/59371563

 

  • DFNsP v Banskej Bystrici

Klinika pre deti a dorast

975 17 Banská Bystrica

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

tel. č.: 048/4726566

 

  • DFNsP v Košiciach

Tr. SNP 1

040 11 Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková

tel. č.: 055/6402478

 

  • FN v Martine

Kollárova 2

036 59 Martin

MUDr. Jana Vyšehradská

tel. č. : 043/4203845