Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2974
Počet zobrazení obsahu : 15982426
Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 05. október 2015 09:44

V súvislosti s prijatím nariadenia (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom znení nájdete v tejto časti informácie, ktoré napomôžu jeho implementácii:

LEGISLATÍVA:


1) Základné nariadenie EP a Rady č. 1924/2006 v znení Korigenda

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (SK)


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
 (EN)2) Novelizácia nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006


2.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (SK)


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
 (EN)


2.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (SK)


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
 (EN)


2.3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení (SK)

 

Commission Regulation (EU) No 1047/2012 of 8 November 2012 amending Regulation (EC) No 1924/2006 with regard to the list of nutrition claims (EN)


2.4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení3) Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 v platnom znení

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (SK)


Commission Regulation (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article 15 of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council
 (EN)


Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
 (SK)
 

opravené a doplnené nasledovným korigendom
 

-   Korigendum, Ú. v. ES L 247, 13. 9. 2012, s. 17 


Commission Regulation No 1169/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 353/2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article 15 of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council
 (EN)4) Nariadenia Komisie, týkajúce sa výživových a zdravotných tvrdení


4.1. Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009

Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 983/2009 of 21 October 2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
 (EN)


4.2. Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009

Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 984/2009 of 21 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
 (EN)


4.3.
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

4.4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2009

Nariadenie Komisie (ES)  č. 1024/2009 z 29. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 1024/2009 of 29 October 2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1025/2009

Nariadenie Komisie (ES)  č. 1025/2009 z 29. októbra 2009 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009

Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 1167/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 1168/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.9.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.10. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.11. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ

Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/980/EÚ, pokiaľ ide o podmienky použitia povoleného zdravotného tvrdenia o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na zhlukovanie krvných doštičiek


4.12. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2010 z 3. mája 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako také, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EU) No 375/2010 of 3 May 2010 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.13. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 376/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 376/2010 z 3. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 983/2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EU) No 376/2010 of 3 May 2010 amending Regulation (EC) No 983/2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.14. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia určitých iných zdravotných tvrdení o potravinách ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EC) No 382/2010 of 5 May 2010 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 383/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia iného zdravotného tvrdenia o potravinách ako toho, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EU) No 383/2010 of 5 May 2010 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.16. Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2010 z 5. mája 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EU) No 384/2010 of 5 May 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)


4.17. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2011 zo 4. mája 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.18. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011 zo 6. mája 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí 


4.19. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 536/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 536/2013 z 11. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.20.
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011 z 11. júla 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia


4.
21. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011 z 11. júla 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (SK)


Commission Regulation (EU) No 665/2011 of 11 July 2011on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk (EN)


4.22. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2011 z 11. júla 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)


Commission Regulation (EU) No 666/2011 of 11 July 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)“


4.
23. Nariadenie Komisie (ES) č. 1160/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1160/2011 zo 14. novembra 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (SK)

Commission Regulation (EC) No 1160/2011 of 14 November 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk (EN)

4.
24. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (SK)

Commission Regulation (EC) No 1170/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk (EN)

4.
25. Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

Commission Regulation (EC) No 1171/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

4.26. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2012

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)

Commission Regulation (EU) No 378/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and to children's development and health (EN)

4.
27. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2012

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2012 z 3. mája 2012 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)

Commission Regulation (EÚ) No 379/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)

4.
28. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (SK)

Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (EN)

4.
29. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (SK)


Commission Regulation (EU) No 1048/2012 of 8 November 2012 on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk (EN)


4.30 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2013 z 3. septembra 2013, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 


4.31.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní) 


4.32. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1017/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1017/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.33. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 o vytvorení zoznamu povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.34. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1066/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1066/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí 


4.35. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 40/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 40/2014 zo 17. januára 2014, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 


4.36. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2014 z 19. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 


4.37. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí


4. 38.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2014 zo 14. marca 2014, ktorým sa opravuje litovské znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí


4.39. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 686/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 686/2014 z 20. júna 2014, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 983/2009 a (EÚ) č. 384/2010, pokiaľ ide o podmienky používania určitých zdravotných tvrdení týkajúcich sa účinku rastlinných sterolov a rastlinných stanolov na zníženie LDL cholesterolu v krvi


4.40. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1135/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1135/2014 z 24. októbra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia


4.41. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí


4.42. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2014 zo 17. novembra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia


4.43. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa povoľujú a ktorým sa zamietajú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia


4.44. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí


4.45. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/7

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/7 zo 6. januára 2015, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012


4.46. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/8

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/8 zo 6. januára 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí


4.47. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/391

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/391 z 9. marca 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí

4.48. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/402
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/402 z 11. marca 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

4.49. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/539
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/539 z 31. marca 2015, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012

4.50. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1041
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1041 z 30. júna 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

4.51. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1052
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1052 z 1. júla 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia


4.52. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/651
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/651 z 24. apríla 2019, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí


5. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/651

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov (SK)


Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov
(EN)


6. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/63/EÚ 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/63/EÚ, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (SK)


Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/63/EÚ, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (EN)


6.1. Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov (SK)


Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov
(EN)PRÍRUČKY:

1) Príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre zasielanie žiadostí o schválenie zdravotných tvrdení o potravinách podľa článku 14

Dňa 26. júla Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil definitívnu verziu novej príručky pre zasielanie žiadostí o schválenie (autorizáciu) zdravotných tvrdení o potravinách Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

Nariadenie o výživových a zdravotných tvrdeniach ustanovuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov v prípade, že plánujú použiť zdravotné tvrdenia o znížení rizika ochorenia a/alebo zdravotné tvrdenia odkazujúce na vývoj a zdravie detí v označení, reklame a prezentácii potravín, požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o schválenie uvedených zdravotných tvrdení.

Na základe uvedeného Európska Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pripraviť príručku pre zasielanie žiadostí o schválenie (autorizáciu) zdravotných tvrdení o potravinách Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Jej účelom je pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov pri príprave a prezentácii ich žiadostí. Príručka sa v súčasnosti zaoberá postupom v prípade zdravotných tvrdení o znížení rizika ochorenia a/alebo zdravotné tvrdenia odkazujúce na vývoj a zdravie detí v označení, reklame a prezentácii potravín. V budúcnosti bude aktualizovaná a rozšírená o postup v prípade  zdravotných tvrdení založených na nových vedeckých dôkazoch.

-    anglická verzia

-    slovenská verzia

2) Implementačná príručka (guideline)

Účelom implementačnej príručky je jednotný výklad niektorých ustanovení nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006 v platnom znení. Implemantačná príručka bola schválená členskými štátmi na zasadnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec zdravie zvierat - všeobecné potravinové právo  v decembri 2007.

-    anglická verzia

-    slovenská verziaVÝŽIVOVE TVRDENIA


Podľa článku 8(1) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006 v platnom znení výživové tvrdenia sú povolené len v tom prípade, ak sú uvedené v prílohe tohto nariadenia a sú v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto nariadení.

Zoznam povolených výživových tvrdení sa nachádza na http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/nutrition_claims_en.htmZDRAVOTNÉ TVRDENIA


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH TVRDENÍ PODĽA ČLÁNKOV 13 a 14


Zoznam zdravotných tvrdení podľa článkov 13 a 14 sa nachádza na
 http://ec.europa.eu/nuhclaims/  (slovenské preklady znení tvrdení sa nachádzajú v príslušnom nariadení Komisie v časti 4 v sekcii LEGISLATÍVA) 

 

Zoznam zdravotných tvrdení so statusom ON HOLD

Zoznam zdravotných tvrdení so statusom ON HOLD sa nachádza v zozname uverejnenom na webovej stránke Európskej komisie (konkrétne http://ec.europa.eu/nuhclaims/resources/docs/claims_pending.pdf). Dané ID sa nachádza na webovej stránke EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13 v časti „Database of health claims submitted to EFSA for evaluation”.

Z uvedeného vyplýva, že ak prevádzkovateľ nájde ID daného zdravotného tvrdenia v tomto zozname, môže na vlastnú zodpovednosť do prijatia zoznamu povolených zdravotných tvrdení uvedeného v článku 13(3) použiť tvrdenie, ktoré nájde pod identickým ID v zozname zdravotných tvrdení na webovej stránke EFSA, za predpokladu súladu s nariadením a platnou legislatívou pre označovanie.Národný zoznam zdravotných tvrdení tvrdení podľa čl. 13 (1): health claims firstsecond and third part

 

V naväznosti na čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, podľa ktorého boli členské štáty povinné poskytnúť Európskej Komisii národné zoznamy zdravotných tvrdení uvedených v čl. 13 ods. 1 uvedeného nariadenia do 31. januára 2008 spolu s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú a s odkazmi na príslušné vedecké odôvodnenie, Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 31. januára 2008 zaslal oficiálne v elektronickej podobe národný zoznam zdravotných tvrdení uvedených v čl. 13 ods. 1 uvedeného nariadenia (t. j. zdravotných tvrdení iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí) za Slovenskú republiku Európskej Komisii. Uvedený zoznam bol zostavený na základe údajov od potravinárskeho priemyslu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Súhrnný (komunitný) EU zoznam zdravotných tvrdení podľa článku 13 nariadenia, vytvorený na základe národných zoznamov zaslaných jednotlivými členskými štátmi do 31.1.2008 Európskej Komisii, bude obsahovať len zdravotné tvrdenia podľa článku 13, ktoré budú v súlade so všeobecnými princípmi a požiadavkami nariadenia.

Európska Komisia zašle súhrnný EU zoznam zdravotných tvrdení podľa článku 13 nariadenia EFSA spolu s vedeckými odôvodnením uvedených zdravotných tvrdení v priebehu mája 2008 a zverejní tento zoznam aj na svojej webovej stránke.

Národné zoznamy sú len podkladovým materiálom pre vytvorenie súhrnného EU zoznamu, nie sú zoznamom zdravotných tvrdení schválených národnou autoritou.

Komunitný zoznam zdravotných tvrdení podľa článku 13(1), ktoré postupne EFSA hodnotí, sa nachádza na www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.NUTRIČNÉ PROFILY (NP)
 

Nutričné profily (NP) sú novým konceptom, ktoré zavádza nariadenie EP a Rady 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách a ktorých cieľom je zabránenie zakrývaniu celkovej nutričnej hodnoty potraviny tvrdeniami.

NP sú kritériom pre možnosť použiť tvrdenia v označovaní potravín a budú postavené EK do 19. januára 2009 na základe stanoviska EFSA po konzultácii so všetkými zúčastnenými.

NP sa stanovia berúc do úvahy množstvá určitých živín a iných látok v potravine (napr. tuky, nasýtené MK, trans MK, cukry, soľ/sodík), úlohu a dôležitosť potraviny v kontexte stravy populácie (skupín populácie - deti) a celkové nutričné zloženie potraviny a prítomnosť látok, ktoré majú vedecky dokázaný vplyv na zdravie, pričom NP  vychádzajú z vedeckých poznatkov o strave, výžive a ich vzťahu k zdraviu.

NDA panel EFSA prijal v januári 2008 oficiálne stanovisko k NP dostupné na www.efsa.europa.eu. Model NP bude testovaný pomocou použitia databázy predávaných potravín.ĎALŠIE INFORMÁCIE


Informácia zo seminára Európskej komisie o výživových a zdravotných tvrdeniach.


Nová informácia k zoznamu zdravotných tvrdení podľa článku 13.


Archív starších informácií


Informácia o výživových a zdravotných tvrdeniachAutor: MUDr. Kromerová

Posledná úprava Streda, 04. december 2019 08:54