Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22711583
Sklenený pohár s dekoráciou „CAPPUCCINO“ – migrácia kadmia a olova Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. máj 2023 16:37

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe kontrol, ktoré vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva na území Slovenskej republiky, oznámenie o nevyhovujúcom výrobku sklenený pohár „CAPPUCCINO“ s dekoráciou zasahujúcou do ústneho okraja, výrobca: neuvedený. Výrobok odobrali v obchodnej sieti na Slovensku.


Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.


„Podľa výsledkov skúšky sa z pohára uvoľnilo vyše 15 miligramov olova, pričom maximálna povolená hodnota sú 2 miligramy. V prípade kadmia sa zistilo uvoľňovanie viac ako 3 miligramy, pričom limitná hodnota sú 0,2 miligramu,”
informovala Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH, vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na RÚVZ v Poprade.


„Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,”
uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

IMG20230510100312

IMG20230510100330

IMG20230510100334