Kto je prítomný

Máme online 273 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22712099
Testy proporcionality v oblasti regulácie povolaní- odborná spôsobilosť Tlačiť E-mail
Odborná spôsobilosť
Utorok, 16. máj 2023 10:13

V súlade so zákonom č. 391/2020 Z.z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje formuláre Testov proporcionality v oblasti regulácie povolaní pre nasledovné odborné spôsobilosti:

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov zo  životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, Kontaktná osoba: Ing. Elena Kurejová, mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, Kontaktná osoba:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 3. hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov  životného prostredia, Kontaktná osoba:  RNDr. Iveta Drastichová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 4. odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia, Kontaktná osoba: Elena Kurejová, mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 5. epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, Kontaktná osoba: RNDr. Oľga Miklánková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

 6. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov, Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 7. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, Kontaktné osoby:  RNDr. Zuzana Valovičová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Ing. Klára Paganová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 8. epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách, Kontaktné osoby:  RNDr. Zuzana Valovičová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Ing. Klára Paganová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 9. epidemiologicky závažné činnosti  pri výrobe a balení kozmetických výrobkov, Kontaktná osoba: Ing. Janka Kišacová, PhD., Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 10. prácu s akútne toxickými látkami a zmesami, - kontakt: Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 11. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov, Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 12. prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou, Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 13. manipuláciu alebo umiestnenie na trh  voľne rastúcich  jedlých húb, Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 14. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória, Kontaktné osoby:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , , Mgr. Henrieta Savinova Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 15. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Kontaktné osoby:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , , Mgr. Henrieta Savinova Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.