Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22109421
Blíži sa Svetový deň vody 2023, dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Piatok, 17. marec 2023 11:26

Priloha_c1_Informacny_letak_Svetovy_den_vody_2023Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú všetkým záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.


Akcia pre verejnosť sa bude konať

  • v priestoroch ÚVZ SR v stredu 22. marca 2023 (8:30 - 11:30),

  • v stanovených dátumoch aj v priestoroch RÚVZ v SR (presné dátumy a časy pre jednotlivé regionálne úrady nájdete rozpísané v tabuľke nižšie).


Vo vymedzených časoch budú pracovníci jednotlivých úradov okrem orientačného vyšetrenia vzoriek vody zo studní verejnosti poskytovať aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.


O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia
, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na niektorom z RÚVZ). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.


Dusičnany a dusitany
sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.


Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra - musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,

  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,

  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,

  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,

  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam nižšie).


Zároveň by sme chceli dať do pozornosti dotazník, v ktorom nás zaujíma Váš osobný názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.
Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.


Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Ďakujeme, že nám venujete svoj cenný čas. Online dotazník nájdete zverejnený tu.


Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody

RÚVZ

Pre okresy

Dátum

Čas

Orientačné analýzy vôd zo studní

Osobné poradenstvo

Telefonické poradenstvo

E-mailové poradenstvo

ÚVZ SR

-

22.3.2023

8:30 - 11:30

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

421 249 284 383

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Brezno

22.3.2023

8:00 - 14:00

Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

048/4367746, 048/4367763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bardejov

Bardejov

22.3.2023

7:30 - 14:00

Kuzmányho 18, Bardejov, č. d. 44

Kuzmányho 18, Bardejov

054/4880711, 054/4880723, 0903641887

x

Bojnice

Prievidza

Partizánske

22.3.2023

8:00 - 11:30

Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

046/519 20 14

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bratislava

Bratislava

Malacky

Senec

Pezinok

22.3.2023

7:30 - 13:00

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

0917 426 002

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čadca

Čadca

Kysucké Nové Mesto

22.3.2023

8:00 - 12:30

Palárikova 1156, 022 01 Čadca

Palárikova 1156, 022 01 Čadca

041/4302650, 0919371298

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Námestovo

Tvrdošín

22.3.2023

8:00 - 13:00

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

0915468180

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dunajská Streda

Dunajská Streda

22.3.2023

9:00 -15:00

x

Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda

031/5911265, 031/5911236

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Galanta

Galanta

22.3.2023

8:00 - 12:30

Hodská 2352/62, 924 01 Galanta

Hodská 2352/62, 924 01 Galanta

031/7838023

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Humenné

Humenné

Medzilaborce

Snina

22.3.2023

9:00 - 14:00

Ul. 26. novembra 157/2, Humenné, č.dv. 11 - 12

Ul. 26. novembra 157/2, Humenné, č.dv. 11 - 12

057/775 5045

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Komárno

Komárno

22.3.2023

8:00-15:00

Mederčská 39, Komárno

Mederčská 39, Komárno

035/7702627, 0940 653 931

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice

Košice

Košice - okolie

22.3.2023

7:30 - 14:30

x

Rooseveltova 8, Košice (2. posch. - odbor HŽPaZ)

055/6114219; 055/6114264

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Levice

Levice

22.3.2023

8:00 - 15:00

x

Komenského 4, 934 38 Levice

036/6312899 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Ružomberok

22.3.2023

8:00 - 10:00 odber cca 20 vzoriek

09:00 - 14:00 konzultačné služby

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

044/5521278 0903 441095

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lučenec

Lučenec

Poltár

22.3.2023

08:00 - 10:00 príjem vzoriek z individuálnych súkromných vodných zdrojov, poradenstvo

RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Petofiho 1, 984 38 Lučenec

047/4323 571

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Martin

Martin

Turčianske Teplice

22.3.2023

9:00 - 10:00

Kuzmányho 27, 036 80 Martin

Kuzmányho 27, 036 80 Martin

043/4012931, 0911 766750

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Michalovce

Michalovce

Sobrance

22.3.2023

8:00 - 13:00

Ul. S. Chalupku 5, Michalovce

Ul. S. Chalupku 5, Michalovce

056/6880630

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nitra

Nitra

Šaľa

Zlaté Moravce

21.3.2023

8:00 - 12:00

Štefánikova 58, Nitra

Štefánikova 58, Nitra

037/6560431, 32, 30

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nové Zámky

Nové Zámky

22.3.2023

9:00 - 13:00

Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky

Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky

035/6912440, 035/6912340, 035/6912394

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poprad

Poprad

Kežmarok

Levoča

22.3.2023

9:00 - 13:00

Zdravotnícka 3525/3, Poprad

Zdravotnícka 3525/3, Poprad

052/4180761

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Považská Bystrica

Považská Bystrica

Ilava

Púchov

24.3.2023

7:00 - 12:00

Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

042 44 502 42, 042 44 502 43

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prešov

Prešov

Sabinov

22.3.2023

8:00 -11:00

Hollého 5, Prešov

Hollého 5, Prešov

0517580321, 0517580324, 0517580323,

517580322

x

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Revúca

22.3.2023

8:00 - 14:00

x

Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

0918 542 761, 047/56 31 121, klp. 118, 126, 127

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rožňava

Rožňava

20.3.2023 - 24.3.2023

8:00 - 14:00

x

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

0905 507 642

058/732 32 57 - 58 kl. 116

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Senica

Senica

Skalica

22.3.2023

8:00 - 14:00

Kolónia 557, 905 01 Senica

Kolónia 557, 905 01 Senica

0917 454 058, 034 690 93 28, 034 690 93 30

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

Gelnica

22.3.2023

8:00 - 12:00;

13:00 - 15:30

x

A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

053/4170220, 0911639040

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

22.3.2023

8:00 - 11:30

Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa

052/4280130, 052/4280133

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Svidník

Svidník

Stropkov

22.3.2023

8:00 - 11:00

Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník

Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník

054/7880027

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trebišov

Trebišov

22.3.2023

9:00 - 13:00

Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

056/6681276

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trenčín

Trenčín

Bánovce nad Bebravou

Nové Mesto nad Váhom

Myjava

22.3.2023

8:00 - 14:00

x

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

032/6509554, 032/6509516

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Topoľčany

Topoľčany

22.3.2023

8:00 - 14:00

Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany - zasadačka

Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany - zasadačka

0911 127 131

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trnava

Trnava

Hlohovec

Piešťany

22.3.2023

8:00 - 15:00

x

Ulica Limbová 6053/6, 91709 Trnava

033/5354596

x

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

22.3.2023

8.00 - 11.00 - odber vzoriek

RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš

047 48127 22

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

22.3.2023

7:30 - 14:30

Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou

0918 779 018

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zvolen

Zvolen

Detva

Krupina

22.3.2023

8:00 - 12:30

RÚVZ Banska Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Nádvorná 12, 960 01 Zvolen

045555 23 54

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žarnovica

Banská Štiavnica

22.3.2023

8:00 - 14:00

RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Ul. Cyrila a Metoda č. 23, 965 01 Žiar nad Hronom

045/678 23 31; 045/678 20 32; 0914 320 313

x

Žilina

Žilina

Bytča

22.3.2023

8:00 - 12:00

V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina

V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina

041/ 7233843-5, 0911 600 205

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.Podrobnejšie informácie:

ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE - informačný leták pre verejnosť

Oficiálna webstránka medzinárodnej kampane World Water Day - Svetový deň vody


Úrad verejného zdravotníctva SR

a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR