Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22109500
Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 15. marec 2023 11:19

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, topoľ, brest

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Aj v uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Košiciach opakovane zachytili veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. V Bratislave a Nitre denné koncentrácie peľu jaseňa dosahovali stredné až vysoké hladiny. Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie v Bratislave a Nitre. Na celom území Slovenska prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Vysoké denné koncentrácie ich peľu v ovzduší sa vyskytovali najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. V teplejších oblastiach Slovenska kvitnutie liesky a jelše pomaly končí. Chladné noci a zrážky boli príčinou poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší.


  • Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Žiline 285 peľových zŕn v mvzduchu, v Košiciach 90 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici 80 peľových zŕn v mvzduchu.

  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše 105 peľových zŕn v mvzduchu zachytili v Žiline. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave 6 001 peľových zŕn v mvzduchu a 607 peľových zŕn v mvzduchu v Nitre.


Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali nízke, nanajvýš stredné denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s nočnými mrazmi a so zrážkovou činnosťou.


Prognóza peľovej situácie v SR na 11. týždeň 2023


Peľová sezóna liesky a jelše predlžovaná ochladením a nočnými mrazmi pokračuje najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky a jelše majú naďalej klesajúcu tendenciu. V chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky a jelše v ovzduší dosahovať alergiologicky významné koncentrácie. V Bratislave, Nitre, Košiciach a v teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. V ovzduší budú stúpať aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa. Mierny nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA.


Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk