Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22123976
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 06. marec 2023 12:03

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 49 811 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 048,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 190,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 411 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (898). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (380) a pneumónie (133).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2023 hlásených 4 887 ochorení (chorobnosť 200,9/100 000), čo predstavuje 9,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 12,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (581,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 9. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 65 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

-    23 materských škôl (12 v Košickom kraji, osem v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom a jedna v Trnavskom kraji),

-    40 základných škôl (22 v Košickom kraji a 18 v Prešovskom kraji),

-    dve stredné školy (jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 144 nazofaryngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 45 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 44 pozitívnych vzoriek, z toho v 26 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like virus, v piatich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky A/H3, v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus, v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like a v štyroch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus. Sérologickým vyšetrením bol v jednom prípade zistený respiračný syncyciálny vírus (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 285 vzoriek biologického materiálu (1 997 nazofaryngeálnych výterov a 288 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 006 pozitívnych:

-    490 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-    152 x vírus chrípky A/H3,

-    26 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-    3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,

-    1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,

-    139 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-    12 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,

-    156 x respiračný syncyciálny vírus, 

-    25 x adenovírus,

-    2 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

 

V 9. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 112 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-    www.flunewseurope.org

-    www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023
 graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 640 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 2,1 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 782 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 7,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 406 005 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 863 419 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu   44 732 247 antigénových testov, z toho bolo 802 975 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 441 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 031 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 9. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 2 667 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa: 7-dňová incidencia (od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 

 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac február, 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky