Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22124042
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 20. február 2023 13:34

chripkaV 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 54 558 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 145,4 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 883/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 712 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (995). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (529) a pneumónie (188).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2023 hlásených 6 112 ochorení (chorobnosť 240,3/100 000), čo predstavuje 11,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (754,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 7. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 55 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

-     27 materských škôl (13 v Košickom kraji, päť Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a Banskobystrickom dve v Žilinskom a jedna v Trnavskom kraji),

-     27 základných škôl (deväť v Prešovskom kraji, šesť v Košickom kraji, štyri v Žilinskom kraji, po tri v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, po jednej v Trnavskom a Trenčianskom kraji),

-     jedna stredná škola v Trnavskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 198 nazofaryngeálnych výterov a 16 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 76 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 64 pozitívnych vzoriek, z toho v 23 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, 15 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v 12 prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v deviatich  prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v piatich prípadoch o vírus chrípky A/H3. Sérologickým vyšetrením bol v dvoch prípadoch zistený vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 922 vzoriek biologického materiálu (1 655 nazofaryngeálnych výterov a 267 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 882 pozitívnych:

-     479 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     147 x vírus chrípky A/H3,

-     22 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     1 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like

-     67 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     140 x respiračný syncyciálny vírus,  

-     24 x adenovírus,

-     2 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 7. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 103 prípadov ochorenia SARI, ktoré v šiestich prípadoch skončili úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org

-     www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-     https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
graf3
 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 553 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 16,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 714 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 34,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 398 997 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 862 152  vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu   44 703 827 antigénových testov, z toho bolo 801 468 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 316 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 999 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 7. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 137 prípadov ochorenia COVID-19.

 

 

Mapa: 7-dňová incidencia (od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 

 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci február 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky