Kto je prítomný

Máme online 365 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21701941
Kelímok bio konopie 35 % s obsahom konopných prísad Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Streda, 21. december 2022 12:41

Na základe vykonanej úradnej kontroly regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola zistená v obchodnej sieti prítomnosť nevyhovujúceho výrobku Kelímok bio konopie 35 % (PL KUBEK BAILANGO 0,3 l HEMP) 20012, výrobca Practic, EAN kód: 590 3456 102 180, dodávateľ: PRACTIC sp. z.o.o. S.K.A., Poľsko, www.practic.com.pl.


Výrobok z dôvodu prítomnosti zložky konope nie je v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Použitie konope a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove nariadil stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili do miesta predaja. Výrobok bol hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).


IMG_0011

IMG_0012

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0017