Základné informácie o záškrte – diftéria PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 16. november 2022 14:42

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Corynebacterium diphtheriae, kmeň produkujúci toxín. Baktéria je citlivá na vplyvy vonkajšieho prostredia, jej schopnosť prežitia mimo dýchacích ciest alebo kožných lézií je nízka. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič. 


Prenos ochorenia


Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou a patrí do skupiny respiračných ochorení. U osôb infikovaných baktériami záškrtu sa môžu vyvinúť klinické príznaky ochorenia, alebo tieto osoby nemusia mať žiadne klinické príznaky ochorenia, sú nositeľmi baktérií a môžu infikovať ostatných okolo seba. K prenosu môže dôjsť aj dotykom infikovaných kožných lézií. Osoby vo zvýšeným riziku ochorenia sú osoby v jednej domácnosti, osoby s anamnézou častého, blízkeho kontaktu s pacientom a osoby, ktoré sú priamo vystavené sekrétom z infikovaného. Inkubačná doba ochorenia je 2 – 5 dní.


Prejavy záškrtu a komplikácie


Ochorenie sa môže klinicky prejaviť respiračnými alebo kožnými klinickými príznakmi. Baktéria primárne postihuje krčné mandle, hltan a hrtan, kde dochádza k zápalu s tvorbou typických pablán, ktoré môžu pokrývať aj väčšiu časť dýchacích ciest. Ďalšími príznakmi je zdurenie lymfatických uzlín, vysoká teplota, príležitostne môžu byť postihnuté i ďalšie sliznice (sliznica nosnej dutiny), zriedkavo očná spojivka.  Najzávažnejšou formou je laryngeálna forma záškrtu, kedy dochádza k uduseniu chorého v dôsledku rozšírenia pablán do dolných dýchacích ciest a výraznému opuchu dýchacích ciest. Častou komplikáciou záškrtu je myokarditída (zápal srdcového svalu), obrna mäkkého podnebia, alebo iných svalov, postihnutie centrálneho nervového systému alebo obličiek. Záškrt sa môže prejavovať aj kožnými príznakmi. Pri kožnej forme sa objavujú na koži nehojace sa lézie, ktoré tvoria vredy pokryté sivou membránou.


Prevencia ochorenia na záškrt


Najúčinnejšou formou prevencie pred ochorením je očkovanie. Očkovanie proti záškrtu je v SR povinné a v súlade s očkovacím kalendárom pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. Deti sú očkované v rámci pravidelného povinného očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života, preočkovanie sa vykonáva v 6. a 13. roku života dieťaťa. Povinné preočkovanie proti záškrtu sa u dospelých vykonáva v 30. roku života. Očkovanie proti diftérii majú každých 15 rokov od posledného preočkovania podstúpiť aj dospelé osoby. Očkovací status proti záškrtu je možné preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii. Po prekonaní ochorenia je imunita celoživotná. Očkovanie detskej populácie sa vykonáva spolu s očkovaním proti čiernemu kašľu, tetanu, hemofilovým infekciám, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B a simultánne pneumokokovým infekciám.


Liečba záškrtu


Pri včasnej liečbe býva záškrt dobre liečiteľný antibiotikami (penicilín). U neočkovaných jedincov a pri liečbe nepodanej včas môže dôjsť až v 10 % klinických prípadov k úmrtiu. Súčasťou liečby pri respiračnej forme záškrtu je podanie anti-difterického imunoglobínu, ktorý zabraňuje prieniku toxínu do tkanív a krvného obehu chorého.


Výskyt záškrtu v Európe a na Slovensku


V EÚ/EHP počet hlásených prípadov v roku 2022 predstavuje nárast v porovnaní s priemerným počtom importovaných prípadov zaznamenaným v posledných rokoch. Tento nárast možno vysvetliť aj zvýšenou migráciou z krajín s výskytom záškrtu. Od začiatku roka 2022 bolo k 26. októbru zaznamenaných 90 prípadov záškrtu medzi migrantmi, ktoré hlásilo osem krajín EÚ/EHP. Prípady boli hlásené aj vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. 


Na Slovensku sa diftéria pred zavedením povinného očkovania vyskytovala epidemicky. V roku 2021 sme zaznamenali štyri ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 0,08/100 000 obyvateľov. Za rok 2022, k 1.11.2022 evidujeme päť potvrdených prípadov.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike monitorujú epidemiologickú situáciu a venujú zvýšenú pozornosť výskytu závažných infekčných ochorení nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách. Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľstva môže dôjsť k zavlečeniu závažných infekčných ochorení na naše územie, ktorých výskyt je sporadický. V pripade, ak je to potrebné, sa prijímajú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia ochorení. ÚVZ SR nepretržite monitoruje epidemiologickú situáciu aj prostredníctvom Európskeho systému včasného varovania a reakcie (EWRS). Snaha o udržanie vysokej preočkovanosti, vzhľadom na nárast cestovania a migrácie, je potrebná v celej EÚ.