Svetový deň diabetu 2022: Zvýšený cukor v krvi vyzýva na promptnú zmenu životosprávy, pomôžeme vám v poradniach zdravia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 15. november 2022 09:56

Diabetes mellitus – označovaný ako cukrovka - je chronické ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hladiny cukru v krvi, hyperglykémiou. K zvýšeniu hladiny cukru dochádza jednak poruchou vylučovania inzulínu, ako aj poruchou účinku inzulínu v cieľových tkanivách tela. 


Neliečená cukrovka spôsobuje dlhodobo zvýšené hodnoty krvného cukru, v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu ciev. Zatiaľ čo postihnutie malých ciev sa prejavuje najmä zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov, postihnutím veľkých ciev dochádza k nedokrveniu končatín, srdca a mozgu.


Rozvoju cukrovky 2. typu je možné zabrániť prostredníctvom zdravého životného štýlu, to znamená dodržiavanie princípov zdravej výživy, aktívneho životného štýlu a udržiavaním optimálnej telesnej hmotnosti. Tiež je dôležité udržať si v norme krvný tlak a cholesterol.


Toto odporúčanie platí nielen pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu, ale najmä pre tých, ktorí už trpia predstupňom diabetu, tzv. prediabetom.

Test rizika vzniku cukrovky u jednotlivca


Otestujte si svoje riziko vzniku cukrovky 2. typu pomocou priloženého dotazníka. Zodpovedzte otázky na formulári, sčítajte body získané podľa zvolených odpovedí a spoznajte svoje výsledné skóre.


Výsledok berte orientačne. Cieľom takéhoto samovýpočtu rizika je najmä upozorniť na to, ak naliehavo potrebujete zmeniť dôležité stránky svojho životného štýlu – najmä čo sa týka neprimeraného stravovania a nedostatočnej fyzickej aktivity.


Potrebné zmeny v životospráve vám môže pomôcť nastaviť nielen váš lekár, ale aj odborníci v poradniach zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


V prevencii pomôžu odborníci z poradní zdravia na RÚVZ


Odborníci z poradní zdravia vám v rámci vyšetrení na cukrovku bezplatne pomôžu:

·         zistiť z kvapky krvi hladinu glukózy a u rizikových osôb môžu analyzovať glykovaný hemoglobín,

·         upraviť jedálniček a pohybovú aktivitu v rámci špecializovaného poradenstva,

·         celkovo upraviť celkovo životosprávu a BMI.


Zoznam poradní zdravia podľa regiónov nájdete tu.

prediabetes test_DM2