Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21692123
Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. september 2022 14:00

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V ovzduší na Slovensku ešte v uplynulom týždni dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, sprevádzaný veľmi nízkymi až nízkymi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc už len ojedinele dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľ ďalších silných alergénov, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých, sa vyskytoval v ovzduší len sporadicky, a to vo veľmi nízkych, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.


  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie bol v prvej polovici týždňa a zaznamenala ho monitorovacia stanica v Bratislave - 96 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave - 49 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach - 41 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre - 34 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Peľová sezóna ambrózie sa končí a denné koncentrácie jej peľu už len ojedinele dosiahnu alergiologicky významné koncentrácie. Ambrózia pritom ostáva najsilnejším a najdôležitejším alergénom až do konca septembra. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu, štiavu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu a rastlín z čeľade astrovité. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké denné koncentrácie na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 38. týždeň 2022


Peľová sezóna ambrózie končí, ale jej peľ si udrží dominantné zastúpenie v ovzduší aj keď v nižších koncentráciách. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahnu už len nízke až veľmi nízke hladiny. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom ostane invázna ambrózia, ktorá však alergiologicky významné koncentrácie dosiahne už len ojedinele. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Celkové denné koncentrácie peľu budú mať klesajúcu tendenciu. Znížia sa aj denné koncentrácie spór húb (plesní), medzi ktorými si dominantné postavenie udržia rody Cladospórium a Alternária.


Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8. 2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk