Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (37. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 16. september 2022 10:09

kupaliska_2022_13V 37. kalendárnom týždni (ku dňu 14.9.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 37. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 1 prírodnom kúpalisku (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:




KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

TONA Šurany, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

VD Žilina, VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské  jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice

PO

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na odbernom mieste VN Tajch; výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa cyanobaktérie. Okrem toho bola zaznamenaná aj znížená priehľadnosť a zvýšená hodnota celkového fosforu. Na Kuchajde bolo zistené prekročenie MH biologického ukazovateľa chlorofyl-a. Pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom sa kúpanie neodporúča na VN Duchonka. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa, VN Brezová pod Bradlom, RO Gazarka Šaštín Stráže. Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach bolo dňa 02.09.2022 vydané opatrenie na zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody v ukazovateľoch cyanobaktérie a chlorofyl-a.


Na VN Ružín v okrese Košice je z dôvodu výrazného poklesu hladiny vody spôsobeného nadmerným suchom od 22. augusta 2022 vyhlásená mimoriadna situácia. Veľmi nízky stav vodnej hladiny a znížená priehľadnosť boli zaznamenané aj na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty, prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodných vodných plochách Lipovina – Bátovce, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená hodnota celkového fosforu bola stanovená na lokalitách Nové Košariská a Malé Leváre. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, VD Kráľová, Kaskády a tiež na Šintavských baniach. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 37. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, nie sú zatiaľ k dispozícií.


Počas KS 2022 nie je na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.



UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 37. týždňa 50 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 237 bazénov.


Z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody
je i naďalej uzavretá Krytá plaváreň v Čadci.


Prekročenie MH mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v detských bazénoch a toboganoch na kúpalisku AQUATIC SPHERE – Šamorín, v jacuzzi v THERMALPARK Dunajská Streda. Vo wellness bazéne v THERMALPARK Dunajská Streda bolo zaznamenané prekročenie MH chemického ukazovateľa CHSK. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na niektorých UK
nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: bazén Lienka a pravý detský bazén na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Vrbov, bazén pyramída a vonkajší detský bazén v AquaCity Poprad, jeden z detských bazénov na Letnom kúpalisku MATADORKA v Bratislave - Petržalke, dva bazény na ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, neplavecký bazén v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi, bazény: Oáza, Lagúna, sedací pri krytej plavárni a tobogan – dojazdový na TK I Štúrovo, detský bazén pod toboganom na TK Podhájska. Na niektorých UK zostali v prevádzke už len vybrané bazény, napr. krytý plavecký bazén na Kúpalisku Miraj, relaxačno-oddychový bazén a vnútorný oddychový bazén na TK Komárno.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Kvalita vody na kúpanie – informácie na národnej úrovni - Vyhľadávanie kúpalísk) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite, prosím, na tento odkaz
.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 16. september 2022 10:16