Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21692266
Peľová situácia v SR za 36. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 16. september 2022 06:40

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni opakovane dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie – sprevádzaný veľmi nízkymi dennými koncentráciami peľu paliny a strednými dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc dosahoval najvyššie denné koncentrácie v strede týždňa, t.j. v dňoch 7. a 8. septembra. Peľ silných alergénov paliny a tráv z čeľade lipnicovitých už dlhodobo dosahuje len veľmi nízke, alergiologicky nevýznamné denné hladiny.


  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave - 460 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave - 285 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline - 205 peľových zŕn v m3 vzduchu , v Nitre - 158 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach - 128 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Peľová sezóna ambrózie prešla svojím druhým vrcholom a denné koncentrácie jej peľu budú mať klesajúcu tendenciu. Ambrózia ostáva najsilnejším a najdôležitejším alergénom až do konca septembra. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu, štiavu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké denné koncentrácie na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 37. týždeň 2022


Dominantné zastúpenie v ovzduší bude mať naďalej peľ ambrózie sprevádzaný veľmi nízkymi koncentráciami peľu tráv a paliny. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahnu už len stredné až nízke hladiny. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom ostane invázna ambrózia. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie budú mať klesajúcu tendenciu. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa udržia vo vyšších hladinách, pričom dominantné postavenie si udržia rody Cladospórium a Alternária.


Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8. 2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.