Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21691963
Peľová situácia v SR za 35. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 07. september 2022 11:38

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie. Sprevádzali ho nízke koncentrácie peľu paliny spolu s vyššími koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie dosahoval v závere týždňa vysoké až veľmi vysoké koncentrácie. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dlhodobo dosahuje už len nízke, alergiologicky nevýznamné denné hladiny.
 

  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave - 278 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave - 246 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre - 139 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 207 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Naplno rozbehnutá peľová sezóna ambrózie prešla svojím prvým vrcholom. Ambrózia ostáva najsilnejším a najvýznamnejším alergénom až do konca septembra. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu, štiavu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké denné koncentrácie na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 36. týždeň 2022


Dominantné zastúpenie v ovzduší bude mať naďalej peľ ambrózie sprevádzaný klesajúcimi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom bude invázna ambrózia. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých ostane v ovzduší v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny v ovzduší bude mať klesajúcu tendenciu, naproti tomu peľ inváznej ambrózie by mal opäť dosiahnuť veľmi vysoké koncentrácie na väčšine územia. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa po búrkach môžu lokálne zvyšovať. Denné koncentrácie spór Alternárie si naďalej udržiavajú vyššie zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.


Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8.2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk