Kto je prítomný

Máme online 327 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21691863
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 02. september 2022 08:58

kupaliska_2022_11V 35. týždni (ku dňu 31.8.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 35. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 7 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

TONA Šurany, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

VD Žilina, VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské  jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice

PO

Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na odbernom mieste VN Tajch; výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa cyanobaktérie a okrem toho bola zaznamenaná aj znížená priehľadnosť a zvýšená hodnota celkového fosforu. Pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom sa kúpanie neodporúča na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach i VN Duchonka. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa, VN Brezová pod Bradlom, RO Gazarka Šaštín Stráže.


Na VN Ružín v okrese Košice je z dôvodu výrazného poklesu hladiny vody spôsobeného nadmerným suchom od 22. augusta 2022 vyhlásená mimoriadna situácia, počas ktorej sa dočasne pozastavuje monitorovanie kvality vody na kúpanie zamestnancami RÚVZ so sídlom v Košiciach. Veľmi nízky stav vodnej hladiny a znížená priehľadnosť boli zaznamenané aj na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty, prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodných vodných plochách Lipovina – Bátovce, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená hodnota celkového fosforu bola stanovená na lokalitách Nové Košariská a Malé Leváre. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, VD Kráľová, Kaskády a tiež na Šintavských baniach. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 35. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 36. týždni sú plánované odbery
na: VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji; v septembri budú odobraté vzorky aj z ďalších prírodných vodných plôch: Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská.


Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 35. týždňa 140 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 502 bazénov.


V závislosti od počasia
sú v 35. týždni prevádzkované napr. kúpaliská: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, LK Vieska Turčianske Teplice, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Horné Saliby, TK Vincov les Sládkovičovo, Kúpalisko Spišský Hrhov, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v dopadovom bazéne na LK Nitra, v plaveckom bazéne v Letnom areáli AQUARUTHENIA vo Svidníku, v plaveckom bazéne na Verejnom kúpalisku Poltár, Krytej plavárni v Čadci. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na niektorých UK
nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: vnútorné bazény na TK Chalmová v Bystričanoch, bazén Lienka na TK Vrbov, jeden z detských bazénov na  LK MATADORKA v Bratislave - Petržalke, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčovo, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch.


Počas KS 2022 nie sú v prevádzke napr. kúpaliská:
LK Čalovec, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Plážové kúpalisko Bojnice, wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, Kúpalisko Bretka, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, LK Zlaté Moravce.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky