Kto je prítomný

Máme online 366 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106327
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 26. august 2022 10:56

kupaliska_2022_10

V 34. týždni (ku dňu 25.8.2022) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky niekoľkých umelých kúpalísk. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Brezno, Levoča. Ovplyvnená chladnejším resp. premenlivým počasím bola návštevnosť kúpalísk napr. v okresoch Trebišov a Stará Ľubovňa. Naopak, vysoká návštevnosť bola zaznamenaná na UK v okrese Dunajská Streda.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 34. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici       

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa, VN Levoča - Žabia cesta       

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

 

Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Vinianske jazero, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Z dôvodu zhoršeného počasia bola v dňoch 20. - 23. augusta 2022 prerušená prevádzka PK VN Levoča - Žabia cesta.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie na prírodných vodných plochách: VN Tajch, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom, Štrkovisko Čaňa. Pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom sa kúpanie neodporúča na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach i VN Duchonka. Dňa 24. augusta 2022 bola vykonaná aplikácia prípravkov na zlepšenie kvality vody na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach.


Na VN Ružín v okrese Košice je z dôvodu výrazného poklesu hladiny vody spôsobeného nadmerným suchom od 22. augusta 2022 vyhlásená mimoriadna situácia, počas ktorej sa dočasne pozastavuje monitorovanie kvality vody na kúpanie zamestnancami RÚVZ so sídlom v Košiciach. Veľmi nízky stav vodnej hladiny a znížená priehľadnosť boli zaznamenané aj na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty, prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Šintavských baniach a VD Kráľová, Kaskády. Odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na prírodných vodných plochách Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Lipovina - Bátovce, pričom na Lipovine - Bátovce bola zistená tiež znížená priehľadnosť a na Malých Levároch zvýšený celkový fosfor. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný aj na Nových Košariskách. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov pre kvalitu vody na kúpanie.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 34. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero, Vinianske jazero, Veľká Domaša (päť lokalít: Holčíkovce, Dobrá, Poľany, Nová Kelča, polostrov KRYM), Zemplínska Šírava (päť lokalít: Biela hora, Hôrka, Kamenec, Paľkov, Medvedia hora), nie sú zatiaľ k dispozícií.


Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania nádrže po jej rekonštrukcii.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 34. týždňa 162 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 555 bazénov.


V závislosti od počasia boli v 34. týždni prevádzkované napr. Kúpalisko v ŠRZ Drienok i plavecký bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany. V tomto týždni bola prerušená prevádzka z dôvodu nepriaznivého počasia napr. na Kúpalisku Spišský Hrhov a z technických príčin na UK AquaFun PARK Veľká Lomnica.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Nitra, vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej, Verejné kúpalisko Jasenie, Areál vodných športov - LK v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký bazén), Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Sklené Teplice (detský a sedací bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli prevádzkované bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 34. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: TK Podhájska, TK Chalmová, Wellnes Molnár v Lučenci, Kúpalisko Remata v Handlovej, LK Mesta Vranov nad Topľou, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (plavecký, detský, dojazdový bazén a bazén umelé vlny); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v detskom prietočnom B9 bazéne na Kúpalisku "KUPKO" Dolná Strehová, detskom bazéne na LK Stropkov, neplavecko - plaveckom bazéne na TK Tvrdošovce, oddychovom bazéne vo Wellness centre Patince, B4 kľudovom a B5 detskom bazéne na TK Vincov les Sládkovičovo. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


RÚVZ so sídlom v Humennom vydal zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody na biokúpalisku Jazero L.A Lackovce; biobazény budú opätovne spustené do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, jeden z detských bazénov na LK MATADORKA v Bratislave - Petržalke, detský bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, bazén Lienka na TK Vrbov, vírivý bazén na Verejnom kúpalisku Poltár. Z technických príčin sú do odvolania zatvorené vnútorné bazény teplý a studený na TK Chalmová. Z dôvodu rekonštrukcie je mimo prevádzky vodnopólový bazén na UK Červená hviezda v Košiciach. Počas celej KS nebude v prevádzke dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


Počas KS 2022 nie sú v prevádzke napr. kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, LK Moldava n/Bodvou, LK Medzev, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Kúpalisko Bretka, Vonkajší letný areál MKP v Košiciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky