Kto je prítomný

Máme online 461 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130400
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 19. august 2022 11:30

kupaliska_2022_09V 33. týždni (ku dňu 18.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

TONA Šurany, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

VD Žilina, VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské  jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice,

PO

Delňa, Veľká Domaša – Tíšava, VN Levoča - Žabia cesta

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na odbernom mieste VN Tajch; výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa cyanobaktérie a okrem toho bola zaznamenaná aj znížená priehľadnosť a zvýšená hodnota celkového fosforu. Prekročenie MH ukazovateľa chlorofyl-a bolo zaznamenané na Zelenej vode – Kurinec a ukazovateľov chlorofyl-a a cyanobaktérie na RO Gazarka Šaštín Stráže. Pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom sa kúpanie neodporúča na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach i VN Duchonka. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa a VN Brezová pod Bradlom.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodných vodných plochách Kuchajda, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená hodnota celkového fosforu bola stanovená na lokalitách Nové Košariská a Malé Leváre. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, Zelenej vode – Kurinec, VD Kráľová, Kaskády, Šintavských baniach a tiež na VN Ružín (SKI, Chaty a prítoky), na ktorej bol pozorovaný aj veľmi nízky stav vodnej hladiny. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 33. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Šulianske jazero, Veľká Domaša - Valkov, Kuchajda, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 34. týždni sú plánované odbery
na: Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero; v septembri budú odobraté vzorky aj z ďalších prírodných vodných plôch: Rusovce-Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská.


Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 166 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 564 bazénov.


V rámci ŠZD napr. na bazénoch a kúpaliskách: PK Žiar nad Hronom, AQUATIC SPHERE – Šamorín, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Mesta Vranov nad Topľou, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Horné Saliby, neboli zistené nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na: Obecné kúpalisko Strelníky, LK Podbrezová. Uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 33. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Kúpalisko Miraj v Lučenci, NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce, LK Spišská Nová Ves, Krytá plaváreň Spišská Nová Ves, LK Brezová pod Bradlom, LK Myjava, SMMM, s.r.o., LK Nemšová, Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice, Vodný raj Vyhne, TK Tvrdošovce, LK Stropkov, Dúha v Partizánskom, Čajka v Bojniciach, TK Chalmová, Národné centrum vodného póla Nováky, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a.s., LK Makovica v Nižnej Polianke, LK na Družstevnej ulici v Bardejove, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, TK Vincov les Sládkovičovo; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v dojazdovom bazéne na TK I Štúrovo, v oddychovom bazéne B2B na TK Nesvady, vo vnútornom teplom bazéne na TK Chalmová, v Rekreačnom zariadení Margita-Ilona v Leviciach. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Využívané prevažne ubytovanými hosťami sú bazény: vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA a nadzemný vonkajší bazén pri Penzióne BYSTRINA v Bystrej.


Na niektorých UK
nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: bazén Lienka na TK Vrbov, jeden z detských bazénov na  LK MATADORKA, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie
na LK Čalovec a na vodnopólovom bazéne na UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Plážové kúpalisko Bojnice. Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú Kúpalisko Bretka, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčovo, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, LK Zlaté Moravce.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky