Kto je prítomný

Máme online 479 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110563
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 12. august 2022 13:07

kupaliska_2022_08V 32. týždni (ku dňu 11.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Dubník I., Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské  jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa, VN Levoča - Žabia cesta 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom, Štrkovisko Čaňa. Kúpanie sa neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach VN Duchonka. Vo vyšetrovaných ukazovateľoch - s výnimkou zníženej priehľadnosti - platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie vyhoveli odobraté vzorky vody na Ružín - prítoky; rozšírený rozbor však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Jazere Úhorná, Šintavských baniach, VD Kráľová, Kaskády, Lipovina - Bátovce, VN Tajch, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňali aj ukazovatele nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor na VN Tajch a ukazovateľ farba na Lipovine - Bátovce. Nízky stav hladiny a znížená priehľadnosť bola pozorovaná aj na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín Chaty), pričom na odbernom mieste Ružín SKI bolo zistené aj prekročenie medznej hodnoty chlorofylu-a. Nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 32. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Palcmanská Maša, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Ivanka pri Dunaji, Vajnorské jazero, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VN Duchonka, Vinianske jazero, Zemplínska Šírava (lokality: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Veľká Domaša (lokality: Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 33. týždni sú plánované odbery napr. na Šulianskom jazere.


Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu napúšťania nádrže po jej rekonštrukcii.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 163 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 557 bazénov.


V závislosti od počasia boli v 32. týždni prevádzkované napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine i Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach. Premenlivým počasím bola ovplyvňovaná návštevnosť i na UK v okrese Galanta. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola zaznamenaná nízka návštevnosť na UK v okrese Bardejov a bolo zatvorené UK AquaFun PARK Veľká Lomnica. Prerušená prevádzka bola zaznamenaná z dôvodu chladného počasia a prebiehajúcej úplnej sanitácie v dňoch 6.8.2022 - 15.8.2022 na Letnom TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch.


V 32. týždni RÚVZ vykonali ŠZD napr. na UK: TK Liptovský Ján, TK Vincov les Sládkovičovo, Betty Pension vo Veľkom Mederi, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, Vodný svet Číž; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky. Hygienické nedostatky boli zistené pri výkone ŠZD napr. v Termalpark-u Veľký Meder "Thermal Corvinus"; prevádzkovateľ nedostatky odstráni v stanovených termínoch.


ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: LK Humenné, LK Nitra, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, Verejné kúpalisko Jasenie, Jazero L.A Lackovce, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, TK Vieska, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, AVA Thermalpark Diakovce. Všetky uvedené kúpaliská boli prevádzkované bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 32. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, Kúpalisko "KUPKO" Dolná Strehová, TK I Štúrovo, TK II Štúrovo, Bazén v Apart - Club Zora v Bardejovských Kúpeľoch, Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná, Kúpalisko Rožňava (plavecký, malý a veľký detský bazén), Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (oddychový a športový bazén); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. vo whirlpool pri rekreačno - plaveckom bazéne na Kúpalisku Zelená Žaba Trenčianske Teplice, detskom bazéne na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, plaveckom bazéne v Národnom centre vodného póla Nováky, plaveckom bazéne na TK Chalmová, detskom a neplaveckom bazéne na TK Komárno. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: regeneračný bazén a vírivka (sauna) na Krytej plavárni Veľký Krtíš, detský bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, jeden z detských bazénov na LK MATADORKA v Bratislave - Petržalke. Z dôvodu rekonštrukcie je mimo prevádzky vodnopólový bazén na UK Červená hviezda v Košiciach. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


Počas KS 2022 nebudú v prevádzke kúpaliská
: Plážové kúpalisko v Bojniciach, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, TK Katarína v Kremnici, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Kúpalisko Bretka, LK Čalovec, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, LK Zlaté Moravce, LK Medzev, LK Moldava n/Bodvou, Vonkajší letný areál MKP v Košiciach, LK TRITON v Košiciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.