Kto je prítomný

Máme online 1109 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21650100
ÚVZ SR: Radiačnú situáciu monitorujeme Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Sobota, 06. august 2022 11:13

Úrad verejného zdravotníctva SR ako ústredie radiačnej monitorovacej siete neustále monitoruje radiačnú situáciu na našom území. „V sledovanom období, aj napriek už medializovaným delostreleckým útokom na JE Záporožská jadrová elektráreň, neboli na našom území prostredníctvom siete včasného varovania detegované odchýlky od dlhodobých priemerov hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší. Radiačná situácia je naďalej stabilná,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Pracovníci odborov radiačnej ochrany vykonávajú aj merania žiarenia gama metódou termoluminiscenčných dozimetrov v životnom prostredí na 56 monitorovacích miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na celom území Slovenskej republiky,“ uviedla vedúca Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR Veronika Drábová. Doplnila, že vzhľadom na vysokú citlivosť merania by táto metóda bola vybraná ako ťažisková pri zisťovaní dávkovej záťaže obyvateľov v prípade núdzových situácií, či už na našom území alebo mimo neho.


Monitorovanie rádioaktivity v zložkách životného prostredia a potravinového reťazca je vykonávané podľa monitorovacieho plánu (zahŕňa okrem iného analýzu vody, pôdy, mlieka, potravín, krmovín, atď.). Ani v týchto zložkách nebola zistená rádioaktívna kontaminácia.

Informácie o radiačnej situácii na našom území bude Úrad verejného zdravotníctva SR podľa potreby aktualizovať.