Kto je prítomný

Máme online 359 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105949
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 05. august 2022 11:47

kupaliska_2022_07V 31. týždni (ku dňu 4.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, Šútovské  jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa, VN Levoča - Žabia cesta 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie
na niektorých prírodných vodných plochách mohlo krátkodobo ovplyvniť daždivé počasie zaznamenané počas víkendu na viacerých miestach Slovenska a následné splachy z okolitého územia.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom, Štrkovisko Čaňa. Kúpanie sa neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach VN Duchonka. Vo vyšetrovaných ukazovateľoch s výnimkou zníženej priehľadnosti platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie vyhoveli odobraté vzorky vody na Ružín - prítoky; rozšírený rozbor však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Jazere Úhorná, Šintavských baniach i VD Kráľová, Kaskády. Nízky stav hladiny a znížená priehľadnosť bola pozorovaná aj na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín Chaty), pričom na odbernom mieste Ružín SKI bolo zistené aj prekročenie medznej hodnoty chlorofylu-a. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na lokalitách VN Tajch Lipovina - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňali aj ukazovatele nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor na VN Tajch a ukazovateľ farba na Lipovine - Bátovce. Nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Počas 31. týždňa bol ŠZD spojený s odberom vzoriek vykonaný z vyčlenenej časti jazera na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici a vzorky vody na kúpanie boli odobraté aj na PK Liptovská Mara - Liptovský Trnovec a Veľká Domaša - Tíšava; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 31. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Veľká Domaša - Valkov, Šulianske jazero, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, RO Gazarka Šaštín Stráže, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 32. týždni sú plánované odbery
na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, Vajnorské jazero, Palcmanská Maša.      


Počas kúpacej sezóny
(ďalej len „KS“) 2022 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu napúšťania nádrže po jej rekonštrukcii.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 166 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 562 bazénov.


Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici
je po skončení EYOF opätovne otvorené pre verejnosť od dňa 3.8.2022.


V 31. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: Letné termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná, Kúpalisko Rožňava, Hotel Amade Chateau vo Vrakúni, LK Topoľčany, LK SUNNY v Martine; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na kúpaliskách: LK Revúca, Rekreačné zariadenie Pstružné vonkajší bazén, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, LK Podbrezová; všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov. Dňa 04.08.2022 bol realizovaný ŠZD na Kúpalisku Spišský Hrhov vrátane odberu vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 31. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: TK Podhájska, Nekryté LK Strážske, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej Šírave, Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, TK Vrbov, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v bazéne na Kúpalisku Remata v Handlovej; plaveckom bazéne na TK Chalmová; detskom bazéne č. 2 na TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky; detskom bazéne v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník; B4 kľudovom bazéne na TK Vincov les Sládkovičovo; plaveckom bazéne na Verejnom kúpalisku Poltár; neplaveckom bazéne na LK Lučenec; oddychovom, neplaveckom, plaveckom a športovom bazéne v Letnom športovo-rekreačnom areáli s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Ku dňu 4.8.2022 platí zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody pre neplavecký bazén na UK Majerovský kaštieľ, ktorý vydal RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. Bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, jeden z detských bazénov na LK MATADORKA v Bratislave. Z dôvodu rekonštrukcie je mimo prevádzky vodnopólový bazén na UK Červená hviezda v Košiciach. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


Počas KS 2022 nebudú v prevádzke kúpaliská:
Plážové kúpalisko v Bojniciach, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, TK Katarína v Kremnici, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Kúpalisko Bretka, LK Čalovec, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, LK Zlaté Moravce, LK Medzev, LK Moldava n/Bodvou, Vonkajší letný areál MKP v Košiciach, LK TRITON v Košiciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky