Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3560
Počet zobrazení obsahu : 20529679
Peľová situácia v SR za 30. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 03. august 2022 09:23

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom významného alergénu - tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých už na väčšine územia dosahoval nízke, alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie.
 

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 28 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 20 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici už len 15 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 650 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 380 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 115 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Peľ paliny a ambrózie sa stále vyskytoval v ovzduší len v nízkych koncentráciách. Palina a ambrózia postupne nahradia peľ tráv ako najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény leta a skorej jesene. Peľ bylín ostal zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 31. týždeň 2022


Dominantné zastúpenie v ovzduší si udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať v ovzduší už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem peľu pŕhľavy a tráv očakávame v ovzduší peľ skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny a ambrózie postupne pribúda, ale zatiaľ nedosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Denné koncentrácie spór húb (plesní) ostávajú na rovnakej úrovni, ale po búrkach môže dôjsť lokálne k ich nárastu. Denné koncentrácie spór Alternárie majú v tomto období vyššie zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk