Kto je prítomný

Máme online 365 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106321
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 29. Júl 2022 12:31

kupaliska_2022_06V 30. týždni (ku dňu 28.7.2022) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 prevádzkovať.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko Čierna Voda

TN

VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

TONA Šurany, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice,

PO

Delňa, Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

Turzovské jazero, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na odbernom mieste VN Ružín - SKI v okrese Gelnica; výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a, na všetkých odberných miestach VN Ružín (SKI, Chaty a prítoky) bola zistená prítomnosť cyanobaktérií a zaznamenaný bol aj nízky stav hladiny a znížená priehľadnosť. Prekročenie MH ukazovateľa chlorofyl-a a cyanobaktérie bolo zaznamenané aj na VN DuchonkaRO Gazarka Šaštín Stráže. V dôsledku zvýšenia počtu cyanobaktérií sa kúpanie neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach; dňa 18.7.2022 bola vykonaná aplikácia prípravkov na zlepšenie kvality vody. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa a VN Brezová pod Bradlom.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodnej vodnej ploche Tajch odporúčanú hodnotu nespĺňali ukazovatele: priehľadnosť, nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Jazere Úhorná, VD Kráľová, Kaskády, Šintavské bane. Na Lipovine - Bátovce okrem priehľadnosti odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba, nasýtenie vody kyslíkom a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 30. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Veľká Domaša (lokality: Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), Zemplínska Šírava (lokality: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero, VN Duchonka, Krpáčovo - jazero, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 31. týždni sú plánované odbery na: Veľká Domaša – Valkov, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Šulianske jazero, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, RO Gazarka Šaštín Stráže, Palcmanská Maša.


Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 166 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 559 bazénov. Do prevádzky bolo v tomto týždni uvedené Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove.


Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici je od 18.07.2022 do 02.08.2022 zatvorené pre verejnosť. Areál kúpaliska aj s bazénmi sa bude v tomto čase využívať pre účastníkov EYOF 2022.


Na niektorých otvorených kúpaliskách nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén v zariadení LSR ZVJS a OO Kováčová, jeden z detských bazénov na  Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) MATADORKA.


ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na: Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA a nadzemný vonkajší bazén pri Penzióne BYSTRINA v Bystrej, Verejné kúpalisko Jasenie. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


V rámci ŠZD napr. na bazénoch a kúpaliskách: TK Sklené Teplice, TK Topoľníky, Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", LK Nitra, ThermalPark NITRAVA, LK Humenné, Jazero L.A Lackovce, Biokúpalisko Snina, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, neboli zistené nedostatky.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. na Letnom TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK Mesta Vranov nad Topľou. Kvalita vody nevyhovela tiež v detskom bazéne na LK Nemešová, vo whirlpool pri detskom bazéne, whirlpool pri neplaveckom bazéne, rekreačno-plaveckom a detskom bazéne na Kúpalisku Zelená Žaba Trenčianske Teplice, v dvoch bazénoch na TK Vincov les Sládkovičovo, vo vonkajšom neplaveckom bazéne vo Wellness centrum Patince, v detskom bazéne na Plážovom kúpalisku RYBA – ANIČKA v Košiciach, v bazéne B8 na Kúpalisku "KUPKO" Dolná Strehová, v bazéne pri Majerovskom kaštieli v Majerovciach. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Vzorky vody na kúpanie boli počas 30. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Brezová pod Bradlom, LK Myjava, SMMM, s.r.o., LK Mesta Vranov nad Topľou, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, TK Chalmová v Bystričanoch, Kúpalisko Remata v Handlovej,  Kúpalisko Rožňava, TK Horné Saliby, TK Vincov les Sládkovičovo, Jazero L.A Lackovce, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica, Wellness Molnár v Lučenci, LK Lučenec, Verejné kúpalisko Poltár, Majerovský kaštieľ v Majerovciach; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Využívané prevažne ubytovanými hosťami sú bazény: vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA a nadzemný vonkajší bazén pri Penzióne BYSTRINA v Bystrej.


Ku koncu 30. týždňa neboli zatiaľ doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: LK Podskalie, LK Lednické Rovne, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Hotel Severka v Zákopčí, Fajn club v Bratislave, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59.


Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie
na LK Čalovec a na vodnopólovom bazéne na UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani Kúpalisko Bretka, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Plážové kúpalisko Bojnice, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany. Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčovo, LK Zlaté Moravce.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky