Kto je prítomný

Máme online 1017 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21650307
Keramický tanier so zvieracím motívom Ambition Junior z Číny – migrácia olova Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 26. Júl 2022 10:48

00-Zdjcie3Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá dostal oznámenie o nevyhovujúcom výrobku – keramickom tanieri so zvieracím motívom, číslo šarže 281799BB, krajina pôvodu Čína.


V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.


Výrobok bol na Slovensko distribuovaný spoločnosťou DAJAR Sp. z o.o., ul.Poltawska 6, 75-072 Koszalin, Poľsko.


ÚVZ SR v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja.