Kto je prítomný

Máme online 2800 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658799
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 22. Júl 2022 13:28

kupaliska_2022_05V 29. týždni (ku dňu 21.7.2022) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 prevádzkovať.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko Čierna Voda

TN

VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

TONA Šurany, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice,

PO

Delňa, Veľká Domaša - Tíšava, VN Levoča - Žabia cesta

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Laborec Humenné

KE

Turzovské jazero, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a na odbernom mieste SKI, na všetkých odberných miestach bola zistená prítomnosť cyanobaktérií a zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť. Prekročenie MH ukazovateľa chlorofyl-a bolo zaznamenané aj na VD Duchonka a okrem toho bola zistená aj prítomnosť vodného kvetu. V dôsledku zvýšenia počtu cyanobaktérií sa kúpanie neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach; začiatkom 29. týždňa bola vykonaná aplikácia prípravkov na zlepšenie kvality vody. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodnej vodnej ploche Tajch odporúčanú hodnotu nespĺňali ukazovatele: priehľadnosť, nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Jazere Úhorná, VD Kráľová, Kaskády, Šintavské bane. Na Lipovine - Bátovce okrem priehľadnosti odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba, nasýtenie vody kyslíkom a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 29. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Lipovina - Bátovce, Veľká Domaša - Valkov, Kuchajda, Veľký Draždiak, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Štrkovisko Horná Streda, Vodná nádrž Dubník I., Vincov les Sládkovičovo, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 30. týždni sú plánované odbery
na: Krpáčovo - jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero; v auguste budú odobraté vzorky aj z ďalších prírodných vodných plôch: Rusovce-Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Palcmanská Maša.


Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 165 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 558 bazénov.


Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici
je od 18.07.2022 do 02.08.2022 zatvorené pre verejnosť. Areál kúpaliska aj s bazénmi sa bude v tomto čase využívať pre účastníkov EYOF 2022.


Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén v zariadení LSR ZVJS a OO Kováčová, jeden z detských bazénov na LK MATADORKA, bazén Lienka na TK Vrbov. Zákaz kúpania je v relaxačnom bazéne Blue Sapphire a v detskom vnútornom bazéne Treasure island na kúpalisku AquaCity Poprad.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Wellness centrum Patince, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, LK v Podbrezovej. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


V rámci ŠZD napr. na bazénoch a kúpaliskách: Wellness Santovka, LK Revúca, na vonkajšom bazéne pri Rekreačnom zariadení Pstružné, dva vonkajšie letné bazény - Hotel Sitno Vyhne, Vodný raj Vyhne, LK Humenné, DRZ Sninské rybníky v Snine, neboli zistené nedostatky.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. na LK Topoľčany. Kvalita vody nevyhovela tiež v bazénoch v Národnom centre vodného póla Nováky, vo whirlpool pri detskom bazéne, whirlpool pri neplaveckom bazéne na Kúpalisku Zelená Žaba Trenčianske Teplice, v plaveckom a detskom bazéne v zariadení SPA a AQUAPARK Turčianske Teplice, v oddychovom I. a neplaveckom bazéne na TK Komárno. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 29. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Hnúšťa, LK Tisovec, LK Stropkov, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, Majerovský kaštieľ v Majerovciach, LK Mesta Vranov nad Topľou, LK Makovica v Nižnej Polianke, Bardejovské kúpele, a.s., DÚHA v Partizánskom, Čajka v Bojniciach, Národné centrum vodného póla Nováky; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Využívané prevažne ubytovanými hosťami sú bazény: vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA a nadzemný vonkajší bazén pri Penzióne BYSTRINA v Bystrej.


Ku koncu 29. týždňa neboli zatiaľ doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
LK Podskalie, LK Lednické Rovne, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Hotel Severka v Zákopčí, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Fajn club v Bratislave, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59.


Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie
na LK Čalovec a na vodnopólovom bazéne na UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani Kúpalisko Bretka, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Plážové kúpalisko Bojnice, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany. Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčovo, LK Zlaté Moravce.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky