Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658354
Peľová situácia v SR za 28. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 13. Júl 2022 11:51

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých prešla svojím druhým vrcholom, ale najmä vzhľadom na veľké sucho peľ tráv v ovzduší dosahoval celkovo nižšie koncentrácie ako po iné roky.


  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 502 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 51 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - už len 20 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 1036 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 257 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 193 peľových zŕn v m3 vzduchu.


K monitorovacím staniciam v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave, ktoré zachytili prvý peľ ambrózie a paliny, pribudla tento týždeň so záchytom peľu paliny už aj monitorovacia stanica v Banskej Bystrici. Palina a ambrózia sa o pár týždňov stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, bazy, lipy, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 28. týždeň 2022


Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov prešla svojím menej výrazným druhým vrcholom. Peľ tráv už na väčšine územia nabral klesajúcu tendenciu a len v chladnejších oblastiach Slovenska dosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Dominantné zastúpenie v ovzduší bude mať peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. V ovzduší bude naďalej prevažovať peľ bylín - najmä tráv, skorocelu, štiavu, mrlíka a pŕhľavovitých. Peľ paliny a ambrózie bude postupne pribúdať aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie spór húb (plesní) po dažďoch výraznejšie stúpnu. Výrazne stúpajú aj denné kocentrácie spór Alternárie. Množstvo peľu v ovzduší môže byť lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk