Glutén v potravinách Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30. jún 2022 10:07

Pšenica (t. j. všetky odrody Triticum, ako je tvrdá pšenica, špaldová pšenica a pšenica khorasan), raž a jačmeň boli identifikované ako obilie, ktoré podľa vedeckých dôkazov obsahuje glutén.


Glutén (lepok) obsiahnutý v obilí môže mať nežiaduce účinky na zdravie ľudí trpiacich

neznášanlivosťou gluténu (celiakiou) a preto by sa mu títo ľudia mali vyhýbať.

 

EK prijala VNK č. 828/2014 (ďalej „VNK“), týkajúce sa informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.


Označenie / obsah gluténu


Potravina označená ako „bezgluténová potravina“ môže obsahovať najviac 20 mg gluténu na 1 kg potraviny.


Potravina s „veľmi nízkym obsahom gluténu“ môže obsahovať najviac 100 mg gluténu na 1 kg potraviny.


Podrobnosti sú k dispozícii v prílohe VNK.


ÚVZ SR neakceptuje označenie potravín, ktoré je iné (napr. „bezlepková potravina“ alebo „potravina s veľmi nízkym obsahom lepku“ ), ako je uvedené v úradnom preklade VNK.