Počiatočná dojčenská výživa Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30. jún 2022 09:41

Počiatočná dojčenská výživa (PDV) je potravina určená na prijímanie dojčatami počas prvých mesiacov života a ktorá spĺňa výživové potreby dojčiat do zavedenia vhodnej doplnkovej výživy.


Dojča je dieťa vo veku menej ako 12 mesiacov.


Požiadavky na PDV nájdete v nariadení EP a Rady č. 609/2013 v spojení s DNK č. 2016/127.


Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly PDV v SR je ÚVZ SR.


Reklamu PDV upravuje § 9 zákona o reklame.


Umiestnenie PDV na trh v SR oznámte (PPP) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ÚVZ SR podľa článku 12 ods. 1 DNK č. 2016/127 podpísaným listom a priložte vzor etikety použitej na potravine. ÚVZ SR Vám zašle odpoveď / vyjadrenie k oznámeniu do schránky cez ÚPVS.


Informácie o PDV nájdete aj na stránke EK.

Posledná úprava Pondelok, 04. Júl 2022 11:59